Projekt Ekologiczny

Data: 2016-06-14

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych w Janowie miała przyjemność współpracować przy projekcie ekologicznym współfinansowanym ze środków WFOŚ i GW
w Białymstoku
 
  pod nazwą: ,,Poznajemy, dbamy, chronimy - szkoła przyjazna środowisku”.

 


W wyniku przeprowadzonych w ramach przedmiotowego zadania akcji ekologicznych ,,Drzewko za makulaturę” i ,,Oszczędzaj naturę zbieraj makulaturę”, nasza firma odebrała z Państwa zespołu szkół 3,12 Mg (ton) papieru.Jako partner projektu Spółka BIOM  przekaże na konto zespołu szkół 50 % przychodu ze sprzedaży zebranego papieru z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew. 

Ponadto w ramach akcji zorganizowano wycieczki edukacyjne pod nazwą ,, Droga śmieci z Janowa”

W programie wycieczek było zwiedzenie Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym  i Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, koło Grajewa.

Uczniowie na początku odwiedzili Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym – tak zwaną ,,bramę” na odbiór i przetwarzanie odpadów zebranych selektywnie ,,u źródła” z terenu Gminy Janów;

Poznali rodzaje odpadów przyjmowanych selektywnie do zakładu, obejrzeli proces przetwarzania odpadów w  zakładzie recyklingu polegający na  doczyszczaniu i podziale na poszczególne frakcje w kabinie sortowniczej oraz prasowaniu surowców wtórnych w celu przekazania ich do zakładów produkujących nowe wyroby z tych odpadów.

Zapoznali się też z zasadami  funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 Następnie zwiedzili  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo – to ,,brama” na przetwarzanie odpadów zmieszanych z terenu Gminy Janów oraz pozostałych 18 gmin Związku Komunalnego Biebrza;

Poznali  zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów: przyjęcie odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych; przetwarzanie odpadów zmieszanych w sortowni odpadów – podział na dwie frakcje, odzysk surowców wtórnych w kabinie sortowniczej, doczyszczanie i podział na poszczególne frakcje odpadów zebranych selektywnie; przetwarzanie odpadów biodegradowalnych w kompostowni; składowanie pozostałości po mechanicznej obróbce na kwaterze składowej odpadów; przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

BIOM Sp. z o.o. jako firma zajmująca się kompleksowo zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 19 gmin, w tym z Gminy Janów, liczy na dalszą współpracę przy realizacji kolejnych programów ekologicznych.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie za umożliwienie naszej Spółce uczestniczenia w realizacji projektu.

Opublikowane przez: admin | Galeria


Wstecz

logo BIOM BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły
BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37, 19-124 Jaświły
REGON: 052196095, NIP: 545-16-58-891, KRS:0000158945
tel. 85 733 18 20, tel./fax. 85 716 17 55, e-mail: biuro@biom-recykling.pl rss