Pojemniki/ worki na zmieszane odpady komunalne

Tu wrzucamy odpady, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, podlegają biodegradacji i nie stanowią odpadów niebezpiecznych

UWAGA !!!

Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD, baterie, świetlówki, zużyta folia po sianokiszonce, opakowania po nawozach, folii ogrodniczej, folii LDPE oraz inne odpady LDPE, zużyte opony, większe ilości odpadów podlegające segregacji ( szkło, makulatura, itp.), odpady przemysłowe i poprodukcyjne mogą być dostarczone bezpośrednio do siedziby BIOM Sp. z o.o. bądź przez nas odebrane po wcześniejszym telefonicznym, e - mailowym lub osobistym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.


Wstecz

logo BIOM BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły
BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37, 19-124 Jaświły
REGON: 052196095, NIP: 545-16-58-891, KRS:0000158945
tel. 85 733 18 20, tel./fax. 85 716 17 55, e-mail: biuro@biom-recykling.pl rss