Szczegóły

INFORMACJA – działania BIOM Sp. z o.o. zabezpieczające przed epidemią koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce,  Zarząd Spółki wprowadził poniższe działania w naszej firmie BIOM Sp. z o.o., aby do maksimum ograniczyć potencjalne zakażenia się przez pracowników.

Wszystkie nasze Biura Obsługi Klienta we wszystkich lokalizacjach, to jest:

– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce

– Zakład Recyklingu i Zakład Zbiórki i Transportu w Dolistowie Starym

– Stacje Przeładunkowe Odpadów w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Świerzbieniach

– Biuro Zarządu w Zabielu

są zamknięte do odwołania.

Nie przyjmujemy nikogo ,,fizycznie” w obiektach. Zakaz wstępu do budynków dotyczy: dostawców odpadów, w tym również naszych załóg zbierających odpady, mieszkańców i potencjalnych innych klientów. Dokumenty rozliczeniowe dostawcy odpadów  przekazują przez okna w budynkach.

Nie przyjmujemy odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolistowie Starym od indywidualnych mieszkańców z Gmin: Jaświły, Sztabin i Lipsk.

Przepraszamy, podstawowa działalność BIOM Sp. z o.o. – przetwarzanie odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz obsługa PSZOK-ów z terenu 22 Gmin -Właścicieli Spółki (ponad 150 tys. mieszkańców); a jeszcze bardziej odbieranie odpadów bezpośrednio od mieszkańców i z firm z terenu 8 Gmin (około 40 tys. mieszkańców), powoduje, że jesteśmy jako Pracownicy firmy w najwyższej grupie ryzyka zarażenia koronawirusem.

Przyjmiemy ODPADY w PSZOK indywidualnie od mieszkańców po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkich zainteresowanych kontaktem z nami prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy (dane kontaktowe – na stronie internetowej:  biom-recykling.pl w zakładce:  Kontakt.

 

Prezes Zarządu

Mirosław Bałakier