Spółka BIOM świadczy usługi wywozu odpadów zmieszanych i sortowanych. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług, optymalne terminy realizacji oraz profesjonalną obsługę.

Odbiór odpadów komunalnych od każdego klienta odbywa się raz w miesiącu. Odpady składowane są w własnych lub wydzierżawianych przez nas pojemnikach.

Odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się w systemie ?u źródła? wśród mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza, bądź istnieje możliwość nieodpłatnego przywiezienia segregowanych odpadów na teren Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym 144.

Odpady segregowane odbieramy raz na kwartał z wydzierżawionych przez nas pojemników MGB 1100, P1.1.C-S, P1.1.C-SS o pojemności 1100 litrów oraz w workach o pojemności 120l.

W sprawie podpisania umowy na dzierżawę pojemnika oraz odbiór odpadów prosimy o kontakt.

Regulamin Świadczenia Usług

Nasz zakład oferuje Państwu współpracę w zakresie sprzedaży surowców.

W celu uzyskania bliższych informacji o aktualnej ofercie prosimy o kontakt z Panem Radosławem Kożuchowskim tel: 533 340 670