MPSZOK Koszarówka

dla gmin: Miasto Grajewo, Gmina Grajewo, Gmina Rajgród (Koszarówka)

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działkach o numerach ewidencyjnych:
– 200402_2.0021.130,
– 200402_2.0021.132,
– 200402_2.0021.134,
– 200402_2.0021.136,
– 200402_2.0021.138,
– 200402_2.0021.140,
– 200402_2.0021.142,
– 200402_2.0021.144,
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 1 778,46 m2
Data podpisania umowy: 08.02.2022 r.
Wartośc zamówienia: 2 388 660,00 zł brutto

Przepustowość nie mniejsza niż: 2 371,246 Mg/a