Szczegóły

Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu

 

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu ?centrum edukacyjno – szkoleniowe
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

SZAR-BUD SZCZEPAN SAWICKI, ul. Konstytucji 3 Maja 32, 19-110, Goniądz

 

Umowa nr  1/RIPOK/2022   została podpisana w dniu 23.02.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Zakres rzeczowy robót będzie obejmował w szczególności:

a) dobudowę klatki schodowej wraz z windą GMV HOME LIFT 10 na potrzeby komunikacji;
b) przebudowę istniejącej kotłowni poprzez wstawienie drzwi odporności ogniowej EI 30 EI 60 oraz zamontowanie instalacji solarnej na potrzeby cwu, zasobnik 300 L;
c) przebudowę z remontem parteru, pomieszczeń byłego budynku Szkolnego, w którym w poziomie parteru znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenie gospodarcze, biuro Związku Komunalnego Biebrza, sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, z Sali konferencyjnej są bezpośrednie wyjścia na taras;
d) przebudowę z remontem  pomieszczeń 1 piętra- usytuowane są pokoje Prezesa i sekretariat, księgowość, administracja i Inwestycje, archiwum, pomieszczenie socjalne, magazynek oraz  sanitariaty dla pracowników;
e) przebudowę z remontem  pomieszczeń poddasza (do tej pory nieużytkowego) usytuowane będą pomieszczenia socjalne z aneksami kuchennymi;
f) ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
g) wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w płaszczyźnie krokwi i jętek;
h) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy GMV HOME LIFT 10;
i) wymiana instalacji c.o. i c.w.u.;
j) wykonanie zagospodarowania terenu (dojazdów, parkingów, placów, chodników i zieleni).

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 922 093,44 zł brutto

 

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.