HISTORIA

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym została utworzona 24 kwietnia 2003 Założycielami Spółki były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Mońki i Związek Komunalny Biebrza. W czerwcu 2005 r. do Spółki przystąpiła Gmina Jaświły tym samym Spółka stała się przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym.

 

STRUKTURA

Struktura organizacyjna BIOM Sp. z o.o. jest dostosowana do formy prawnej. 
Prezesem Zarządu jest Pan Mirosław Bałakier.

Organem nadzorczym Spółki jest powołana przez Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza.