PSZOK Miasta i Gminy Rajgród

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działce o numerze ewidencyjnym:
– 200404_4.0001.908/4,
– 200404_4.0001.906/2,
– 200404_4.0001.906/1
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 914,11 m2,
Data podpisania umowy: 08.02.2022 r
Wartośc zamówienia: 1 094 700,00 zł brutto

Przepustowość nie mniejsza niż: 368,837 Mg/a