PSZOK Gminy Nowinka

dla gminy Nowinka

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działce o numerze ewidencyjnym: 200105_2.0011.AR_1.228
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 743,15 m2,
Wartośc zamówienia: 978 465,00 zł brutto

Przepustowość nie mniejsza niż: 201,942 Mg/a