O NAS

Historia

BIOM Sp. z o.o.z siedzibą w Dolistowie Starym została utworzona 11 listopada 2002r. Założycielami Spółki były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Mońki i Związek Komunalny Biebrza. W czerwcu 2005 r. do Spółki przystąpiła Gmina Jaświły tym samym Spółka stała się przedsiębiorstwem o charakterze regionalnym.

Teren działania

Spółka BIOM świadczy usługi wywozu odpadów zmieszanych i sortowanych dla klientów indywidualnych oraz instytucji i firm z terenu gmin Jaświły, Goniądz, Suchowola, Nowy Dwór, Lipsk, Janów, Korycin.

Struktura

Struktura organizacyjna BIOM Sp. z o.o. jest dostosowana do formy prawnej. .
Prezesem Zarządu jest Pan Mirosław Bałakier.

Organem nadzorczym Spółki jest powołana przez Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza.

img Nasze cele

Nasza dewiza do rzetelność, solidność i dbałość o czyste środowisko.

BIOM Spółka z o. o. została utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu realizacji zadań użyteczności publicznej przejętych przez Związek Komunalny Biebrza w szczególności zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie gmin członkowskich. Aktywnie promujemy selektywną zbiórkę odpadów, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania surowców wtórnych. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, administracyjnymi oraz klientami indywidualnymi.

Dla klientów Struktura Firmy