Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą – PSZOK Suchowola

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

?Budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola w formule ?zaprojektuj i wybuduj? w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?

Część 2: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suchowoli

 

zawarł umowę z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – SATO Sp. z o.o. ul. Zielna 31W, 15-339, Białystok
Partner konsorcjum – KDBUD Sp. z o. o. , ul. Małyszówka 43, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 

Umowa nr   7/PSZOKI/2022   została podpisana w dniu 31.01.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności zaprojektowanie i budowa wiaty technologicznej do gromadzenia odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 103,45 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budynku administracyjno ? socjalnego w technologii kontenerowej o powierzchni nie mniejszej niż 15,41 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zjazd z drogi, ogrodzenie, plac manewrowy, przyłącza i sieci, instalacja fotowoltaiczna , zieleń dekoracyjna).

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 177 117,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.