MPSZOK Augustów

dla Gmin: Miasto Augustów, Gmina Augustów, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Nowinka, Gmina Płaska

 

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na terenie przy funkcjonującej stacji przeładunkowej odpadów (ul. Transportowa), na działce o numerze ewidencyjnym 200101_1.0001.708/2
Powierzchnia użytkowa: Plac manewrowy od strony zachodniej o powierzchni nie mniejszej niż 734,53 m2; Plac manewrowy od strony wschodniej o powierzchni nie mniejszej niż 151,02 m2

Wartośc zamówienia: 2 530 110,00 zł brutto