MPSZOK Świerzbienie

dla gmin: Mońki, Trzcianne, Korycin

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działkach o numerach ewidencyjnych:

– 200806_5.0032.1/24

-200806_5.0032.1/21

– 200806_5.0032.1/29

– 200806_5.0032.1/26

– 200806_5.0032.2/19

– 200806_5.0032.2/17

-200806_5.0032.57/1

– 200806_5.0032.3/1

– 200806_5.0032.3/2
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 1 131,15 m2

Wartośc zamówienia: 2 401 677,00 zł brutto

Przepustowość nie mniejsza niż: 1 739,823 Mg/a