Instalacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017, jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK w Regionie Północnym, posiada prawomocną decyzję – pozwolenie zintegrowane na eksploatację ZZO w Koszarówce i wszelkie niezbędne zezwolenia na użytkowanie Stacji Przeładunkowych Odpadów w Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Świerzbieniach (Gmina Mońki). Do ZZO w Koszarówce są dostarczane bezpośrednio lub ze stacji przeładunkowych odpady komunalne zbierane przez lokalnych operatorów z terenu 22 gmin. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są poddane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w sortowni i kompostowni. 

 

GODZINY PRACY ZAKŁADU:
Pn-Pt     600 – 1600
Sobota   600 – 1400

Szerokość geograficzna: 53.370000
Długość geograficzna: 22.293900