PSZOK Gminy Janów

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Janów będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak:

– przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna,

– zużyte opony,

– meble,

– gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów,

– farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich,

– świetlówki i baterie,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– termometry rtęciowe,

– popiół z palenisk domowych

– odpady zielone.

 

Lokalizacja: dz. nr ew. 71/1
Powierzchnia użytkowa: 145,00 m2

Data podpisania umowy: 22.10.2021 r.
Wartośc zamówienia: 891 123,89 zł