Szczegóły

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku administracyjnego w ZZO Koszarówka

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule ?zaprojektuj i wybuduj?
oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?
nr POIS.02.02.00-00-0029/18,

Część 3: Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

PB POŻARSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3
 15-092 Białystok

 

Umowa nr  8/RIPOK/2022  została podpisana w dniu 30.09.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

a) dobudowę budynku o dwóch kondygnacjach, z parterem przeznaczonym na: pomieszczenie socjalne, szatnie męską oraz damską, w których skład wchodzą: szatnie czyste, szatnie brudne, umywalnie oraz przedsionek; toaletę osób niepełnosprawnych, klatkę schodową, hall oraz pomieszczenie Techniczne; oraz piętrem z: salą odpraw, pokojem prezesa (z pomieszczeniem socjalnym), toaletę męską, damską oraz osób niepełnosprawnych,

b) przemalowanie dachu w istniejącej części budynku,

c) wykonanie zagospodarowania terenu (dojazdów, parkingów, placów, chodników i zieleni)

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 259 478,60 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.