MPSZOK Dąbrowa Białostocka

dla gmin: Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Nowy Dwór, Gmina Lipsk, Gmina Janów

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działkach o numerach ewidencyjnych:

– 201101_4.0001.13/1,

– 201101_4.0001.618,

– 201101_4.0001.591/1,
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 826,85 m2

Wartośc zamówienia: 2 679 624,21 zł brutto