MPSZOK Dolistowo Stare

dla gmin: Jaświły i Goniądz

 

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.
Data podpisania umowy: 31.01.2022 r

Lokalizacja: na działkach o numerach ewidencyjnych:

– 200803_2.0005.453/1,

– 200803_2.0005.453/2
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 1 961,22 m2,
Wartośc zamówienia: 4 375 758,00 zł brutto

MPSZOK w Dolistowie Starym pełnić będzie również rolę, głównego centrum spedycyjnego dla obszaru Gmin Związku Komunalnego Biebrza, a także stanowić będzie główny ośrodek napraw przedmiotów oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach projektu odpadowo.pl.