PSZOK Miasta i Gminy Goniądz

Do PSZOK mieszkańcy Miasta i Gminy Goniądz będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego na działce o nr geodezyjnym 1249, 1250/1
Powierzchnia użytkowa: 228,29 m2

Data podpisania umowy: 26.07.2021 r
Wartośc zamówienia: 1 368 040,38 zł