PSZOK Gminy Knyszyn

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działce o numerze ewidencyjnym: 200804_4.0054.400/4
Powierzchnia użytkowa:
Data podpisania umowy: 15.02.2022 r
Wartośc zamówienia: 536 895,00 zł brutto

Przepustowość nie mniejsza niż: 311,017 Mg/a