PSZOK Miasta i Gminy Suchowola oraz Gminy Sztabin

Do PSZOK mieszkańcy będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak: przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna, zużyte opony, meble, gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów, a także farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe, jak również popiół z palenisk domowych oraz odpady zielone.

Lokalizacja: na działce o numerze ewidencyjnym: 201109_4.0044.2024/2,
Plac manewrowy o powierzchni nie mniejszej niż 1 252,87 m2

Data podpisania umowy: 31.01.2022
Wartośc zamówienia: 1 177 117,00