ZMIESZANE

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dolistowo Stare

Dolistowo Kolonie nr 1

Zabiele

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

25.04.2019

Czwartek

28.05.2019

Wtorek

25.06.2019

Wtorek

25.07.2019

Czwartek

22.08.2019

Czwartek

26.09.2019

Czwartek

24.10.2019

Czwartek

26.11.2019

Wtorek

31.12.2019

Wtorek

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

24.04.2019

Środa

27.05.2019

Poniedziałek

24.06.2019

Poniedziałek

24.07.2019

Środa

21.08.2019

Środa

25.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

25.11.2019

Poniedziałek

30.12.2019

Poniedziałek

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

25.04.2019

Czwartek

27.05.2019

Poniedziałek

24.06.2019

Poniedziałek

25.07.2019

Czwartek

22.08.2019

Czwartek

26.09.2019

Czwartek

24.10.2019

Czwartek

26.11.2019

Wtorek

31.12.2019

Wtorek

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

30.01.2019

Środa

27.02.2019

Środa

27.03.2019

Środa

26.04.2019

Piątek

29.05.2019

Środa

26.06.2019

Środa

26.07.2019

Piątek

23.08.2019

Piątek

27.09.2019

Piątek

25.10.2019

Piątek

27.11.2019

Środa

31.12.2019

Wtorek

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

30.01.2019

Środa

27.02.2019

Środa

27.03.2019

Środa

26.04.2019

Piątek

29.05.2019

Środa

26.06.2019

Środa

26.07.2019

Piątek

23.08.2019

Piątek

27.09.2019

Piątek

25.10.2019

Piątek

27.11.2019

Środa

30.12.2019

Poniedziałek

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

24.04.2019

Środa

27.05.2019

Poniedziałek

24.06.2019

Poniedziałek

24.07.2019

Środa

21.08.2019

Środa

25.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

25.11.2019

Poniedziałek

30.12.2019

Poniedziałek

 

 

 

SEGREGOWANE

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dolistowo Stare

Dolistowo Kolonie nr 1

Zabiele

02.01.2019

Środa

04.02.2019

Poniedziałek

04.03.2019

Poniedziałek

01.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

03.06.2019

Poniedziałek

01.07.2019

Poniedziałek

01.08.2019

Czwartek

04.09.2019

Środa

02.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

03.01.2019

Czwartek

05.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

02.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

02.08.2019

Piątek

05.09.2019

Czwartek

03.10.2019

Czwartek

07.11.2019

Czwartek

05.12.2019

Czwartek

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

04.01.2019

Piątek

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

03.04.2019

środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

01.08.2019

Czwartek

06.09.2019

Piątek

04.10.2019

Piątek

08.11.2019

Piątek

06.12.2019

Piątek

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

02.01.2019

Środa

04.02.2019

Środa

04.03.2019

Poniedziałek

01.04.2019

Poniedziałek

02.05.2019

Czwartek

03.06.2019

Poniedziałek

01.07.2019

Poniedziałek

02.08.2019

Piątek

05.09.2019

Czwartek

02.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

03.01.2019

Czwartek

05.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

02.04.2019

Wtorek

02.05.2019

Czwartek

04.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

01.08.2019

Czwartek

06.09.2019

Piątek

03.10.2019

Czwartek

07.11.2019

Czwartek

05.12.2019

Czwartek

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

04.01.2019

Piątek

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

03.04.2019

środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

02.08.2019

Piątek

06.09.2019

Piątek

04.10.2019

Piątek

08.11.2019

Piątek

06.12.2019

Piątek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Miejscowość Maj
Dolistowo Stare

Dolistowo Kolonie nr 1

Zabiele

16.05.2019

Czwartek

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

17.05.2019

Piątek

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

18.05.2019

Sobota

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

16.05.2019

Czwartek

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

17.05.2019

Piątek

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

18.05.2019

Sobota

 

JAŚWIŁY 2019-Zmieszane I

JAŚWIŁY 2019- Segregowane I

JAŚWIŁY 2019- wielkogabaryty

ZMIESZANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

17.01.2019

Czwartek

14.02.2019

Czwartek

14.03.2019

Czwartek

11.04.2019

Czwartek

06.05.2019

Poniedziałek

13.06.2019

Czwartek

10.07.2019

Środa

05.08.2019

Poniedziałek

12.09.2019

Czwartek

07.10.2019

Poniedziałek

15.11.2019

Piątek

12.12.2019

Czwartek

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

10.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

12.06.2019

Środa

11.07.2019

Czwartek

05.08.2019

Poniedziałek

11.09.2019

Środa

08.10.2019

Wtorek

14.11.2019

Czwartek

11.12.2019

Środa

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

Wtorek

12.03.2019

Wtorek

09.04.2019

Wtorek

10.05.2019

Piątek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

07.08.2019

Środa

10.09.2019

Wtorek

09.10.2019

Środa

13.11.2019

Środa

09.12.2019

Poniedziałek

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

08.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

08.08.2019

Czwartek

09.09.2019

Czwartek

10.10.2019

czwartek

13.11.2019

Środa

09.12.2019

Poniedziałek

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

17.01.2019

Czwartek

14.02.2019

Czwartek

14.03.2019

Czwartek

08.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

13.06.2019

Czwartek

08.07.2019

Poniedziałek

06.08.2019

Wtorek

12.09.2019

Czwartek

07.10.2019

Poniedziałek

15.11.2019

Piątek

12.12.2019

Czwartek

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

09.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

12.06.2019

Środa

09.07.2019

Wtorek

07.08.2019

Środa

11.09.2019

Środa

08.10.2019

Wtorek

14.11.2019

Czwartek

11.12.2019

Środa

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

Wtorek

12.03.2019

Wtorek

10.04.2019

Środa

13.05.2019

Poniedziałek

11.06.2019

Wtorek

10.07.2019

Środa

08.08.2019

Czwartek

10.09.2019

Wtorek

09.10.2019

Środa

13.11.2019

Środa

10.12.2019

Wtorek

Suchowola

·    ul. Białostocka

·  ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

11.04.2019

Czwartek

14.05.2019

Wtorek

10.06.2019

Poniedziałek

11.07.2019

Czwartek

09.08.2019

Piątek

09.09.2019

Czwartek

10.10.2019

czwartek

12.11.2019

Wtorek

09.12.2019

Poniedziałek

 

 

SEGREGOWANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

10.01.2019

czwartek

07.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

11.04.2019

czwartek

09.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

11.07.2019

Czwartek

08.08.2019

Czwartek

05.09.2019

Czwartek

10.10.2019

czwartek

08.11.2019

Piątek

06.12.2019

Piątek

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

09.01.2019

Środa

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

10.04.2019

Środa

10.05.2019

Piątek

07.06.2019

Piątek

10.07.2019

Środa

07.08.2019

Środa

04.09.2019

Środa

09.10.2019

Środa

07.11.2019

Czwartek

05.12.2019

Czwartek

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

08.01.2019

Wtorek

05.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

09.04.2019

Wtorek

09.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

11.07.2019

Czwartek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

08.10.2019

Wtorek

05.11.2019

Wtorek

03.12.2019

Wtorek

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

07.01.2019

Poniedziałek

04.02.2019

Poniedziałek

04.03.2019

Poniedziałek

08.04.2019

Poniedziałek

10.05.2019

Piątek

07.06.2019

Piątek

12.07.2019

Piątek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

07.10.2019

Poniedziałek

04.11.2019

Poniedziałek

02.12.2019

Poniedziałek

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

10.01.2019

czwartek

07.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

11.04.2019

czwartek

09.05.2019

czwartek

06.06.2019

czwartek

11.07.2019

czwartek

08.08.2019

Czwartek

05.09.2019

Czwartek

10.10.2019

czwartek

07.11.2019

czwartek

05.12.2019

czwartek

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

09.01.2019

Środa

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

10.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

10.07.2019

Środa

07.08.2019

Środa

04.09.2019

Środa

09.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

08.01.2019

Wtorek

05.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

09.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

08.10.2019

Wtorek

05.12.2019

Wtorek

03.12.2019

Wtorek

Suchowola

·     ul. Białostocka

·    ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

07.01.2019

Poniedziałek

04.02.2019

Poniedziałek

04.03.2019

Poniedziałek

08.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

03.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

07.10.2019

Poniedziałek

04.11.2019

Poniedziałek

02.12.2019

Poniedziałek

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  Czerwiec Październik
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

26.06.2019

Środa

17.10.2019

Czwartek

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

27.06.2019

Czwartek

18.10.2019

piątek

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

28.06.2019

Piątek

19.10.2019

sobota

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

29.06.2019

Sobota

17.10.2019

Czwartek

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

27.06.2019

Czwartek

18.10.2019

piątek

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

 

28.06.2019

piątek

19.10.2019

sobota

 

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

29.06.2019

Sobota

17.10.2019

Czwartek

Suchowola

·         ul. Białostocka

·         ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

26.06.2019

Środa

16.10.2019

Środa

 

 

SUCHOWOLA 2019- zmieszane I

SUCHOWOLA 2019-segregowane I

SUCHOWOLA 2019-WIELKOGABARYTY

ZMIESZANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

24.01.2019

Czwartek

21.02.2019

Czwartek

21.03.2019

Czwartek

18.04.2019

Czwartek

23.05.2019

Czwartek

21.06.2019

Piątek

18.07.2019

Czwartek

16.08.2019

Piątek

19.09.2019

Czwartek

17.10.2019

Czwartek

21.11.2019

Czwartek

19.12.2019

Czwartek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

22.05.2019

Środa

19.06.2019

Środa

17.07.2019

Środa

14.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

20.11.2019

Środa

18.12.2019

Środa

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

16.04.2019

Wtorek

21.05.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

 

Janów

 

21.01.2019

Poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

16.04.2019

Wtorek

22.05.2019

Środa

17.06.2019

Poniedziałek

17.07.2019

Środa

14.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

23.05.2019

Czwartek

19.06.2019

Środa

15.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

20.11.2019

Środa

18.12.2019

Środa

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

Kizielany

 

21.01.2019

Poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

 

SEGREGOWANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

21.01.2019

Poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

23.04.2019

Wtorek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

19.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

21.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

24.04.2019

Środa

21.05.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

20.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

22.10.2019

Wtorek

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

25.04.2019

czwartek

22.05.2019

Środa

19.06.2019

Środa

17.07.2019

Środa

21.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

20.11.2019

Środa

18.12.2019

Środa

 

Janów

 

24.01.2019

Czwartek

21.02.2019

Czwartek

21.03.2019

Czwartek

26.04.2019

Piątek

23.05.2019

Czwartek

21.06.2019

Piątek

18.07.2019

Czwartek

22.08.2019

Czwartek

19.09.2019

Czwartek

24.10.2019

Czwartek

21.11.2019

Czwartek

19.12.2019

Czwartek

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

21.01.2019

Poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

23.04.2019

Wtorek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

19.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

21.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

24.04.2019

Środa

21.05.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

20.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

22.10.2019

Wtorek

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

Kizielany

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

25.04.2019

czwartek

22.05.2019

Środa

19.06.2019

Środa

17.07.2019

Środa

21.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

20.11.2019

Środa

18.12.2019

Środa

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  MAJ
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

16.05.2019

Czwartek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

17.05.2019

Piątek

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

18.05.2019

Sobota

 

Janów

 

16.05.2019

Czwartek

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

17.05.2019

Piątek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielany

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

18.05.2019

Sobota

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

18.05.2019

Sobota

 

 

JANÓW 2019- ZMIESZANE- I

JANÓW 2019- Segregowane-I

JANÓW 2019- WIELKOGABARYTY

ZMIESZANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

09.01.2019

Środa

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

03.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

02.08.2019

Piątek

04.09.2019

Środa

02.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

10.01.2019

Czwartek

07.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

04.04.2019

Czwartek

09.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

04.07.2019

Czwartek

01.08.2019

Czwartek

05.09.2019

Czwartek

03.10.2019

Czwartek

07.12.2019

Czwartek

05.12.2019

Czwartek

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

11.01.2019

Piątek

08.02.2019

Piątek

08.03.2019

Piątek

05.04.2019

Piątek

10.05.2019

Piątek

07.06.2019

Piątek

05.07.2019

Piątek

02.08.2019

Piątek

06.09.2019

Piątek

04.10.2019

Piątek

08.12.2019

Piątek

06.12.2019

Piątek

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

09.01.2019

Środa

06.02.2019

Środa

06.03.2019

Środa

03.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

01.08.2019

Czwartek

04.09.2019

Środa

02.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

 

Korycin

 

10.01.2019

Czwartek

07.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

04.04.2019

Czwartek

09.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

04.07.2019

Czwartek

02.08.2019

Piątek

05.09.2019

Czwartek

03.10.2019

Czwartek

07.12.2019

Czwartek

05.12.2019

Czwartek

 

SEGREGOWANE

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

29.04.2019

Poniedziałek

27.05.2019

Poniedziałek

24.06.2019

Poniedziałek

22.07.2019

Poniedziałek

26.08.2019

Poniedziałek

23.09.2019

Poniedziałek

28.10.2019

Poniedziałek

25.11.2019

Poniedziałek

23.12.2019

Poniedziałek

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

30.04.2019

Wtorek

28.05.2019

Wtorek

25.06.2019

Wtorek

23.07.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

24.09.2019

Wtorek

29.10.2019

Wtorek

26.11.2019

Wtorek

30.12.2019

Wtorek

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

30.01.2019

Środa

27.02.2019

Środa

27.03.2019

Środa

30.04.2019

Wtorek

29.05.2019

Środa

26.06.2019

Środa

24.07.2019

Środa

28.08.2019

Środa

25.09.2019

Środa

30.10.2019

Środa

27.11.2019

Środa

31.12.2019

Wtorek

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

29.04.2019

Poniedziałek

27.05.2019

Poniedziałek

24.06.2019

Poniedziałek

22.07.2019

Poniedziałek

26.08.2019

Poniedziałek

23.09.2019

Poniedziałek

28.10.2019

Poniedziałek

25.11.2019

Poniedziałek

30.12.2019

Poniedziałek

 

Korycin

 

 

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

30.04.2019

Wtorek

28.05.2019

Wtorek

25.06.2019

Wtorek

23.07.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

24.09.2019

wtorek

29.10.2019

Wtorek

26.11.2019

Wtorek

31.12.2019

wtorek

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

  Maj
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

09.05.2019

Czwartek

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

10.05.2019

Piątek

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

11.05.2019

Sobota

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

10.05.2019

Piątek

 

Korycin

 

 

11.05.2019

Sobota

 

KORYCIN 2019-Segregowane

IKORYCIN 2019-wielkogabaryty

KORYCIN 2019-zmieszane I

SEGREGOWANE

Miejscowość styczeń Luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

LIPSK

 

24.01.2019

Czwartek

21.02.2019

Czwartek

21.03.2019

Czwartek

11.04.2019

Czwartek

09.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

04.07.2019

Czwartek

01.08.2019

Czwartek

12.09.2019

Czwartek

10.10.2019

Czwartek

14.11.2019

czwartek

12.12.2019

Czwartek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Wtorek

09.12.2019

Poniedziałek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

wtorek

12.03.2019

wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Środa

10.12.2019

Wtorek

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Wtorek

09.12.2019

Poniedziałek

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

wtorek

12.03.2019

wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Środa

10.12.2019

Wtorek

Kol. Lipsk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy Rogożyn

Rogożynek

Jałowo

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

15.05.2019

Środa

12.06.2019

Środa

10.07.2019

Środa

07.08.2019

środa

04.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

14.11.2019

czwartek

11.12.2019

Środa

 

ODPADY SEGREGOWANE (BIOODPADY) 

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

LIPSK

 

24.01.2019

Czwartek

21.02.2019

Czwartek

21.03.2019

Czwartek

11.04.2019

Czwartek

 

25.04.2019

Czwartek

09.05.2019

Czwartek

 

23.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

 

27.06.2019

Czwartek

04.07.2019

Czwartek

 

18.07.2019

Czwartek

01.08.2019

Czwartek

14.08.2019

Środa

29.08.2019

Czwartek

12.09.2019

Czwartek

 

26.09.2019

czwartek

10.10.2019

Czwartek

 

24.10.2019

Czwartek

14.11.2019

czwartek

12.12.2019

Czwartek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Wtorek

09.12.2019

Poniedziałek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

wtorek

12.03.2019

wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Środa

10.12.2019

Wtorek

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

14.01.2019

Poniedziałek

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

05.08.2019

Poniedziałek

02.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Wtorek

09.12.2019

Poniedziałek

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

wtorek

12.03.2019

wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Środa

10.12.2019

Wtorek

Kol. Lispk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy rogożyn

Rogożynek

Jałowo

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

15.05.2019

Środa

12.06.2019

Środa

10.07.2019

Środa

07.08.2019

środa

04.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

14.11.2019

czwartek

11.12.2019

Środa

 

ODPADY SEGREGOWANE ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa

 

10.01.2019

czwartek

07.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

04.04.2019

Czwartek

02.05.2019

Czwartek

 

30.05.2019

Czwartek

27.06.2019

Czwartek

25.07.2019

Czwartek

22.08.2019

Czwartek

19.09.2019

Czwartek

17.10.2019

Czwartek

14.11.2019

czwartek

12.12.2019

Czwartek

 

ODPADY SEGREGOWANE ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH (BIOODPADY)

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa

 

10.01.2019

Czwartek

 

24.01.2019

Czwartek

07.02.2019

Czwartek

 

21.02.2019

Czwartek

07.03.2019

Czwartek

 

21.03.2019

Czwartek

04.04.2019

Czwartek

11.04.2019

Czwartek

18.2019

Czwartek

25.04.2019

Czwartek

02.05.2019

Czwartek

09.05.2019

Czwartek

16.05.2019

Czwartek

23.05.2019

czwartek

30.05.2019

Czwartek

06.06.2019

Czwartek

13.06.2019

Czwartek

19.06.2019

Środa

27.06.2019

Czwartek

04.07.2019

Czwartek

11.07.2019

Czwartek

18.07.2019

czwartek

25.07.2019

Czwartek

01.08.2019

Czwartek

08.08.2019

Czwartek

14.08.2019

Środa

22.08.2019

Czwartek

29.08.2019

czwartek

05.09.2019

Czwartek

12.09.2019

Czwartek

19.09.2019

Czwartek

26.09.2019

Czwartek

03.10.2019

Czwartek

10.10.2019

Czwartek

17.10.2019

Czwartek

24.10.2019

Czwartek

31.10.2019

Czwartek

14.11.2019

Czwartek

28.11.2019

Czwartek

12.12.2019

Czwartek

27.12.2019

Piątek

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Miejscowość Marzec Czerwiec
 

LIPSK

 

14.03.2019

czwartek

13.06.2019

Czwartek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

15.03.2019

Piątek

14.06.2019

Piątek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

16.03.2019

Sobota

15.06.2019

Sobota

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

14.03.2019

czwartek

13.06.2019

Czwartek

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

15.03.2019

Piątek

14.06.2019

Piątek

Kol. Lipsk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy Rogożyn

Rogożynek

Jałowo

16.03.2019

Sobota

15.06.2019

Sobota

 

 

 

Lipsk 2019- Segregowane

 Lipsk 2019 – wielkogabaryty – elektrozłom

SEGREGOWANE

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Rajgród:

Osiedle Rongard

Ul. Szkolna

Ul. Plac 100-lecia

Ul. Warszawska

Ul. Opartowo

Ul. 1-go Maja

Ul. Rajgrodzik

Ul. Piastowska

Ul. Jaćwieska

Ul. Stanki

Ul. Powstańców

Ul. Giełguda

Ul. Zabielskiego

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

19.04.2019

Piątek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

09.09.2019

Poniedziałek

07.10.2019

Poniedziałek

04.11.2019

Poniedziałek

02.12.2019

Poniedziałek

30.12.2019

Poniedziałek

Rajgród:

Kolonia Lewa

Kolonia Prawa

Zabród

Podchoinki

Plancik

Podliszewo

Okoniówek

Żabia

Ostejki

Piaski

Tama

Pikły

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

23.04.2019

Wtorek

21.05.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

10.09.2019

Wtorek

08.10.2019

Wtorek

05.11.2019

Wtorek

03.12.2019

Wtorek

31.12.2019

Wtorek

Kuligi

Ciszewo

Kozłówko

Stoczek

Bełda

Pieńczykowo

Pieńczykówek

Sołki

Biebrza

30.01.2019

Środa

27.02.2019

Środa

27.03.2019

Środa

24.04.2019

Środa

22.05.2019

Środa

19.06.2019

Środa

17.07.2019

Środa

14.08.2019

Środa

11.09.2019

Środa

09.10.2019

Środa

06.11.2019

Środa

04.12.2019

Środa

 

Wojdy

Rybczyzna

Woźnawieś

Karczewo

Orzechówka

Łazarze

Turczyn

Danowo

28.01.2019

Poniedziałek

25.02.2019

Poniedziałek

25.03.2019

Poniedziałek

19.04.2019

Piątek

20.05.2019

Poniedziałek

17.06.2019

Poniedziałek

15.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

09.09.2019

Poniedziałek

07.10.2019

Poniedziałek

04.11.2019

Poniedziałek

02.12.2019

Poniedziałek

30.12.2019

poniedziałek

Miecze

Czarna Wieś

Kosiły

Skrodzkie

Przestrzele

Karwowo

Kołaki

Bukowo

Rydzewo

Wólka Piotrowska

Wólka Mała

Kosówka

29.01.2019

Wtorek

26.02.2019

Wtorek

26.03.2019

Wtorek

23.04.2019

Wtorek

21.05.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

10.09.2019

Wtorek

08.10.2019

Wtorek

05.11.2019

Wtorek

03.12.2019

Wtorek

31.12.2019

Wtorek

 

Wspólnoty Rajgród i Biebrza

08.01.2019

Wtorek

22.01.2019

Wtorek

05.02.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

02.04.2019

Wtorek

16.04.2019

Wtorek

30.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

21.05.2019

Wtorek

28.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

25.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

23.07.2019

Wtorek

30.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

20.08.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

03.09.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

01.10.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

29.10.2019

Wtorek

12.11.2019

Wtorek

26.11.2019

Wtorek

10.12.2019

Wtorek

24.12.2019

Wtorek

 

Zabudowa letniskowa

08.01.2019

Wtorek

05.02.2019

Wtorek

05.03.2019

Wtorek

02.04.2019

Wtorek

30.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

21.05.2019

Wtorek

28.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

18.06.2019

Wtorek

25.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

16.07.2019

Wtorek

23.07.2019

Wtorek

30.07.2019

Wtorek

06.08.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

20.08.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

 

12.11.2019

Wtorek

 

10.12.2019

Wtorek

 

 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

sektor Miejscowość Data

odbioru

Sektor I Miasto Rajgród: ul. Zabielskiego, ul. Jaćwieska, ul. Piastowska, ul. Powstańców, ul. Stanki, ul. Trojdena, ul. Opartowo, ul. Wawra, ul. 1-go Maja, ul. Szkolna, Plac 1000-lecia, ul. Warszawska 26.09.2019

Czwartek

Sektor II Miasto Rajgród: ul. Okoniówek, ul. Zabród, ul. Leśna, ul. Podchoinki, ul. Piaski, ul. Żabia, ul. Plancik, ul. Ostejki, ul. Podliszewo, Kolonia Prawa, Kolonia Lewa

Tama, Pikły

27.09.2019

Piątek

Sektor III Kuligi, Ciszewo, Kozłówka, Stoczek, Bełda, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Biebrza 28.09.2019

Sobota

Sektor IV Wojdy, Rybczyzna, Woźnawieś, Karczewo, Orzechówka, Łazarze, Turczyn, Danowo 26.09.2019

Czwartek

Sektor V Czarna Wieś, Kosiły, Skrodzkie, Przestrzele, Karowo, Kołaki, Bukowo, Rydzewo, Wólka Piotrowska, Wólka Mała, Kosówka, Miecze 27.09.2019

Piątek

Sektor VI Wspólnoty Rajgród i Biebrza 28.09.2019

Sobota

 

 

 

 Rajgród 2019 – wielkogabaryty 

SEGREGOWANE

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 Knyszyn ulice:

– 11-go Listopada

– Daszyńskiego

– Dmowskiego

– Jagiełły

– Konopnickiej

– Królowej Bony

– Łąkowa

– Mickiewicza

– Nowa

– Osiedlowa

– Piłsudskiego

– Pocztowa

– Podlaska

– Polna

– Północna

– Radziwiłłówny

– Sienkiewicza

– Zygmunta Augusta

 

14.01.2019

Poniedziałek

 

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

08.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

03.06.2019

Poniedziałek

01.07.2019

Poniedziałek

 

29.07.2019

Poniedziałek

26.08.2019

Poniedziałek

23.09.2019

Poniedziałek

21.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

 

Knyszyn ulice:

Chwalczewskiego

– Goniądzka

– Kościelna

– Ks. Junga

– Legionowa

– Obozowa

– Południowa

– Rynek

– Szkolna

– Tykocka

– Zamkowa

– Zamoyskiego

 

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

Wtorek

12.03.2019

Wtorek

09.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

 

30.07.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

24.09.2019

Wtorek

22.10.2019

Wtorek

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

 

Knyszyn ulice:

– Białostocka

– Starodworna

– Jagiellońska

– Grodzieńska

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

10.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

 

31.07.2019

Środa

28.08.2019

Środa

25.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

20.11.2019

Środa

18.11.2019

Środa

Knyszyn Zamek

Guzy

Jaskra

 

14.01.2019

Poniedziałek

 

11.02.2019

Poniedziałek

11.03.2019

Poniedziałek

08.04.2019

Poniedziałek

06.05.2019

Poniedziałek

03.06.2019

Poniedziałek

01.07.2019

Poniedziałek

 

29.07.2019

Poniedziałek

26.08.2019

Poniedziałek

23.09.2019

Poniedziałek

21.10.2019

Poniedziałek

18.11.2019

Poniedziałek

16.12.2019

Poniedziałek

 

Chobotki

Grądy

Nowiny Kasjerskie

Nowiny Zdroje

Poniklica

Wodziłówka

Zofiówka

Cisówka

15.01.2019

Wtorek

12.02.2019

Wtorek

12.03.2019

Wtorek

09.04.2019

Wtorek

07.05.2019

Wtorek

04.06.2019

Wtorek

02.07.2019

Wtorek

 

30.07.2019

Wtorek

27.08.2019

Wtorek

24.09.2019

Wtorek

22.10.2019

Wtorek

19.11.2019

Wtorek

17.12.2019

Wtorek

Czechowizna

Lewonie Kolonia

Ogrodniki

Wojtówce

Kalinówka Kościelna

 

16.01.2019

Środa

13.02.2019

Środa

13.03.2019

Środa

10.04.2019

Środa

08.05.2019

Środa

05.06.2019

Środa

03.07.2019

Środa

 

31.07.2019

Środa

28.08.2019

Środa

25.09.2019

Środa

23.10.2019

Środa

20.11.2019

Środa

18.11.2019

Środa

 

 

 

 

Knyszyn 2019- Segregowane I

SEGREGOWANE

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Sztabin ulice:

– Augustowska

– Brzostowskiego

– Kościuszki

– Młodości

– Ogrodowa

– Piaski

– Rybacka

21.01.2019

poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Poniedziałek

09.12.2019

Poniedziałek

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Kryłatka

Kamień

Motułka

Podcisówek

Sztabin ulice:

– Akacjowa

– Lipowa

– Polna

– Spacerowa

– Sportowa

– Świerkowa

– Wierzbowa

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Wtorek

10.12.2019

Wtorek

Balinka

Jasionowo

Krasnoborki

Krasnybór

Komaszówka

Ściokła

Wolne

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

15.05.2019

Środa

12.06.2019

Środa

10.07.2019

Środa

14.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

14.11.2019

Środa

11.12.2019

Środa

Długie

Hruskie

Jastrzębna Pierwsza

Jastrzębna Druga

Lebiedzin

Ostrowie

Wilkownia

21.01.2019

poniedziałek

18.02.2019

Poniedziałek

18.03.2019

Poniedziałek

15.04.2019

Poniedziałek

13.05.2019

Poniedziałek

10.06.2019

Poniedziałek

08.07.2019

Poniedziałek

12.08.2019

Poniedziałek

16.09.2019

Poniedziałek

14.10.2019

Poniedziałek

12.11.2019

Poniedziałek

09.12.2019

Poniedziałek

Czarny Las

Czarniewo

Jagłowo

Jaminy

Janówek

Łubianka

Karoliny

Kunicha

Lipowo

Mogilnice

22.01.2019

Wtorek

19.02.2019

Wtorek

19.03.2019

Wtorek

16.04.2019

Wtorek

14.05.2019

Wtorek

11.06.2019

Wtorek

09.07.2019

Wtorek

13.08.2019

Wtorek

17.09.2019

Wtorek

15.10.2019

Wtorek

13.11.2019

Wtorek

10.12.2019

Wtorek

Dębowo

Jasionowo Dębowskie

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Jaziewo

Polkowo

Sosnowo

Wrotki

23.01.2019

Środa

20.02.2019

Środa

20.03.2019

Środa

17.04.2019

Środa

15.05.2019

Środa

12.06.2019

Środa

10.07.2019

Środa

14.08.2019

Środa

18.09.2019

Środa

16.10.2019

Środa

14.11.2019

Środa

11.12.2019

Środa

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

   

 

Miejscowość Maj Październik
Sztabin ulice:

– Augustowska

– Brzostowskiego

– Kościuszki

– Młodości

– Ogrodowa

– Piaski

– Rybacka

23.05.2019

Czwartek

24.10.2019

Czwartek

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Kryłatka

Kamień

Motułka

Podcisówek

Sztabin ulice:

– Akacjowa

– Lipowa

– Polna

– Spacerowa

– Sportowa

– Świerkowa

– Wierzbowa

24.05.2019

Piątek

25.10.2019

Piątek

Balinka

Jasionowo

Krasnoborki

Krasnybór

Komaszówka

Ściokła

Wolne

25.05.2019

Sobota

26.10.2019

Sobota

Długie

Hruskie

Jastrzębna Pierwsza

Jastrzębna Druga

Lebiedzin

Ostrowie

Wilkownia

29.05.2019

Środa

29.10.2019

Wtorek

Czarny Las

Czarniewo

Jagłowo

Jaminy

Janówek

Łubianka

Karoliny

Kunicha

Lipowo

Mogilnice

30.05.2019

Czwartek

30.10.2019

Środa

Dębowo

Jasionowo Dębowskie

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Jaziewo

Polkowo

Sosnowo

Wrotki

31.05.2019

Piątek

31.10.2019

Czwartek

 

 

Sztabin 2019- Segregowane

Sztabin 2019 – wielkogabaryty

 GMINA LIPSK   i   NOWY DWÓR   

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

18.01.2019

piątek

15.02.2019

piątek

15.03.2019

Piątek

19.04.2019

piątek

17.05.2019

piątek

14.06.2019

Piątek

19.07.2019

piątek

16.08.2019

piątek

13.09.2019

piątek

18.10.2019

piątek

15.11.2019

piątek

13.12.2019

piątek

 

 GMINA GONIĄDZ 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

07.01.2019

poniedziałek

11.02.2019

poniedziałek

11.03.2019

poniedziałek

08.04.2019

poniedziałek

13.05.2019

poniedziałek

03.06.2019

poniedziałek

01.07.2019

poniedziałek

05.08.2019

poniedziałek

02.09.2019

poniedziałek

07.10.2019

poniedziałek

04.11.2019

poniedziałek

02.12.2019

poniedziałek

 

 GMINA JAŚWIŁY 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

25.01.2019

piątek

22.02.2019

piątek

22.03.2019

piątek

26.04.2019

piątek

24.05.2019

piątek

21.06.2019

piątek

26.07.2019

piątek

23.08.2019

piątek

20.09.2019

piątek

25.10.2019

piątek

22.11.2019

piątek

20.12.2019

piątek

 

 

 GMINA SUCHOWOLA 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

31.01.2019

czwartek

28.02.2019

czwartek

28.03.2019

czwartek

30.04.2019

wtorek

30.05.2019

czwartek

28.06.2019

piątek

31.07.2019

środa

29.08.2019

czwartek

30.09.2019

poniedziałek

31.10.2019

czwartek

29.11.2019

piątek

30.12.2019

poniedziałek

 

 GMINA JANÓW 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

21.01.2019

poniedziałek

18.02.2019

poniedziałek

18.03.2019

poniedziałek

15.04.2019

poniedziałek

20.05.2019

poniedziałek

17.06.2019

poniedziałek

22.07.2019

poniedziałek

19.08.2019

poniedziałek

23.09.2019

poniedziałek

21.10.2019

poniedziałek

18.11.2019

poniedziałek

23.12.2019

poniedziałek

 

 GMINA KORYCIN 

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

18.01.2019

piątek

15.02.2019

piątek

15.03.2019

piątek

19.04.2019

piątek

17.05.2019

piątek

14.06.2019

piątek

19.07.2019

piątek

16.08.2019

piątek

20.09.2019

piątek

18.010.2019

piątek

22.11.2019

piątek

20.12.2019

piątek

 

 

 

 

 

firmy  2019