TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI ORAZ BIOODPADÓW Z TERENU GMINY JAŚWIŁY  W 2020 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dolistowo Stare

Dolistowo

Kolonie nr 1

Zabiele

28.01.2020

wtorek

25.02.2020

Wtorek

31.03.2020

wtorek

 

14.04.2020

wtorek

28.04.2020

Wtorek

12.05.2020

Wtorek

26.05.2020

wtorek

09.06.2020

Wtorek

23.06.2020

wtorek

07.07.2020

Wtorek

21.07.2020

wtorek

04.08.2020

Wtorek

18.08.2020

wtorek

01.09.2020

Wtorek

15.09.2020

Wtorek

29.09.2020

wtorek

13.10.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

24.11.2020,

wtorek

29.12.2020

Wtorek

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

27.01.2020

Poniedziałek

24.02.2020

Poniedziałek

30.03.2020

poniedziałek

09.04.2020

czwartek

27.04.2020

Poniedziałek

11.05.2020

Poniedziałek

25.05.2020

poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

22.06.2020

poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

20.07.2020

Poniedziałek

03.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

Poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

14.09.2020

Poniedziałek

28.09.2020

Poniedziałek

12.10.2020

Poniedziałek

26.10.2020

Poniedziałek

23.11.20220

poniedziałek

28.12.2020

poniedziałek

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

28.01.2020

Wtorek

25.02.2020

Wtorek

31.03.2020

wtorek

14.04.2020

wtorek

28.04.2020

Wtorek

12.05.2020

Wtorek

26.05.2020

wtorek

09.06.2020

Wtorek

23.06.2020

wtorek

07.07.2020

Wtorek

21.07.2020

wtorek

04.08.2020

Wtorek

18.08.2020

wtorek

01.09.2020

Wtorek

15.09.2020

Wtorek

29.09.2020

wtorek

13.10.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

24.11.2020,

wtorek

29.12.2020

Wtorek

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

29.01.2020

środa

26.02.2020

Środa

27.03.2020

piątek

15.04.2020

Środa

29.04.2020

Środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

25.11.2020

środa

30.12.2020

środa

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

29.01.2020

środa

26.02.2020

Środa

27.03.2020

piątek

15.04.2020

Środa

29.04.2020

Środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

25.11.2020

środa

30.12.2020

środa

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

27.01.2020

Poniedziałek

24.02.2020

Poniedziałek

30.03.2020

poniedziałek

10.04.2020

Piątek

27.04.2020

Poniedziałek

11.05.2020

Poniedziałek

25.05.2020

poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

22.06.2020

poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

20.07.2020

Poniedziałek

 

03.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

Poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

14.09.2020

Poniedziałek

28.09.2020

Poniedziałek

12.10.2020

Poniedziałek

26.10.2020

Poniedziałek

 

23.11.20220

poniedziałek

28.12.2020

poniedziałek

Zabudowa wielolokalowa

DODATKOWY ODBIÓR

(Jaświły-bloki, lecznica, budynek ZOZ, Mikicin PGR)

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

15.06.2020

Poniedziałek

29.06.2020

poniedziałek

13.07.2020

Poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

10.08.2020

Poniedziałek

24.08.2020

poniedziałek

07.09.2020

Poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

Poniedziałek

12.10.2020

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH  I POPIOŁU Z TERENU GMINY JAŚWIŁY W 2020 R.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Dolistowo Stare

Dolistowo

Kolonie nr 1

Zabiele

07.01.2020

Wtorek

11.02.2020

wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

wtorek

05.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

07.07.2020

Wtorek

11.08.2020

wtorek

08.09.2020

wtorek

06.10.2020

wtorek

03.11.2020

wtorek

02.12.2020

Środa

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

09.01.2020

czwartek

12.02.2020

Środa

11.03.2020

Środa

08.04.2020

Środa

06.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

08.07.2020

Środa

12.08.2020

Środa

09.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

04.11.2020

Środa

03.12.2020

Czwartek

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

09.01.2020

czwartek

12.02.2020

Środa

11.03.2020

Środa

08.04.2020

Środa

06.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

08.07.2020

Środa

12.08.2020

Środa

09.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

04.11.2020

Środa

03.12.2020

Czwartek

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

07.01.2020

Wtorek

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

10.08.2020

Poniedziałek

07.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

Wtorek

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

08.01.2020

Środa

11.02.2020

wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

wtorek

05.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

07.07.2020

Wtorek

11.08.2020

wtorek

08.09.2020

wtorek

06.10.2020

wtorek

03.11.2020

wtorek

02.12.2020

Środa

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

08.01.2020

Środa

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

10.08.2020

Poniedziałek

07.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY JAŚWIŁY W 2020 R.

 

Miejscowość Marzec Listopad zamiast lipca
Dolistowo Stare

Dolistowo Kolonie nr 1

Zabiele

07.03.2020

Sobota

14.11.2020

Sobota

Dolistowo Nowe

Dolistowo Kolonie

Jadeszki

Jaświłki

Mikicin nr 86.91.80

Moniuszki

Radzie

Szaciły

07.03.2020

Sobota

21.11.2020

Sobota

Gurbicze

Mociesze

Rutkowskie Duże

Rutkowskie Małe

Stożnowo

Szpakowo

14.03.2020

Sobota

28.11.2020

sobota

Dzięciołowo

Mikicin

Mikicin  Kolonie

Moniuszki 28

Zabiele 165

14.03.2020

Sobota

14.11.2020

Sobota

Bobrówka

Brzozowa

Brzozowa  Kolonie

Mikicin I PGR +nr 46

21.03.2020

sobota

21.11.2020

Sobota

Bagno

Jaświły

Romejki

Starowola

21.03.2020

sobota

28.11.2020

sobota

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI ORAZ BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SUCHOWOLA W     2020 R.

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

17.01.2020

Piątek

14.02.2020

Piątek

13.03.2020

Piątek

10.04.2020

Piątek

23.04.2020

czwartek

08.05.2020

Piątek

22.05.2020

piątek

05.06.2020

Piątek

19.06.2020

piątek

03.07.2020

Piątek

17.07.2020

Piątek

31.07.2020

piątek

14.08.2020

Piątek

28.08.2020

piątek

11.09.2020

Piątek

25.09.2020

piątek

09.10.2020

Piątek

23.10.2020

piątek

20.11.2020

piątek

18.12.2020

piątek

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

17.01.2020

Piątek

14.02.2020

Piątek

13.03.2020

Piątek

09.04.2020

czwartek

23.04.2020

czwartek

08.05.2020

Piątek

22.05.2020

piątek

05.06.2020

Piątek

19.06.2020

piątek

03.07.2020

Piątek

17.07.2020

Piątek

31.07.2020

piątek

14.08.2020

Piątek

28.08.2020

piątek

11.09.2020

Piątek

25.09.2020

piątek

09.10.2020

Piątek

23.10.2020

piątek

20.11.2020

piątek

18.12.2020

piątek

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

16.01.2020

Czwartek

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

07.05.2020

Czwartek

21.05.2020

czwartek

04.06.2020

Czwartek

18.06.2020

czwartek

02.07.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

30.07.2020

czwartek

13.08.2020

Czwartek

27.08.2020

czwartek

10.09.2020

Czwartek

24.09.2020

czwartek

08.10.2020

Czwartek

22.10.2020

czwartek

19.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

16.01.2020

Czwartek

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

07.05.2020

Czwartek

21.05.2020

czwartek

04.06.2020

Czwartek

18.06.2020

czwartek

02.07.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

30.07.2020

czwartek

13.08.2020

Czwartek

27.08.2020

czwartek

10.09.2020

Czwartek

24.09.2020

czwartek

08.10.2020

Czwartek

22.10.2020

czwartek

19.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

15.01.2020

środa

12.02.2020

środa

11.03.2020

środa

07.04.2020

Wtorek

21.04.2020

wtorek

06.05.2020

Środa

20.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

18.11.2020

środa

16.12.2020

środa

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

15.01.2020

środa

12.02.2020

środa

11.03.2020

środa

07.04.2020

Wtorek

21.04.2020

wtorek

06.05.2020

Środa

20.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

18.11.2020

środa

16.12.2020

środa

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

14.01.2020

wtorek

11.02.2020

wtorek

10.03.2020

wtorek

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

wtorek

15.12.2020

wtorek

Suchowola

·         ul. Białostocka

·         ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

14.01.2020

wtorek

11.02.2020

wtorek

10.03.2020

wtorek

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

wtorek

15.12.2020

wtorek

Zabudowa wielolokalowa

DODATKOWY ODBIÓR

      14.04.2020

Wtorek

28.04.2020

wtorek

12.05.2020

Wtorek

26.05.2020

wtorek

09.06.2020

Wtorek

23.06.2020

wtorek

07.07.2020

Wtorek

21.07.2020

wtorek

04.08.2020

Wtorek

18.08.2020

wtorek

01.09.2020

Wtorek

15.09.2020

Wtorek

29.09.2020

wtorek

13.10.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

   

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I POPIOŁU Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SUCHOWOLA W 2020 R.

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

30.01.2020

czwartek

27.02.2020

czwartek

26.03.2020

Czwartek

23.04.2020

czwartek

21.05.2020

czwartek

25.06.2020

czwartek

23.07.2020

czwartek

27.08.2020

Czwartek

24.09.2020

Czwartek

22.10.2020

Czwartek

19.11.2020

Czwartek

17.12.2020

Czwartek

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

30.01.2020

czwartek

27.02.2020

czwartek

26.03.2020

Czwartek

23.04.2020

czwartek

21.05.2020

czwartek

25.06.2020

czwartek

23.07.2020

czwartek

27.08.2020

Czwartek

24.09.2020

Czwartek

22.10.2020

Czwartek

19.11.2020

Czwartek

17.12.2020

Czwartek

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

29.01.2020

środa

26.02.2020

środa

25.03.2020

środa

22.04.2020

środa

20.05.2020

środa

24.06.2020

środa

22.07.2020

środa

26.08.2020

Środa

23.09.2020

Środa

21.10.2020

Środa

18.11.2020

Środa

16.12.2020

Środa

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

29.01.2020

środa

26.02.2020

środa

25.03.2020

środa

22.04.2020

środa

20.05.2020

środa

24.06.2020

środa

22.07.2020

środa

26.08.2020

Środa

23.09.2020

Środa

21.10.2020

Środa

18.11.2020

Środa

16.12.2020

Środa

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

28.01.2020

wtorek

25.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

21.04.2020

wtorek

19.05.2020

wtorek

23.06.2020

wtorek

21.07.2020

wtorek

25.08.2020

wtorek

22.09.2020

wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

wtorek

15.12.2020

wtorek

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

28.01.2020

wtorek

25.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

21.04.2020

wtorek

19.05.2020

wtorek

23.06.2020

wtorek

21.07.2020

wtorek

25.08.2020

wtorek

22.09.2020

wtorek

20.10.2020

wtorek17.11.2020

wtorek

17.11.2020

wtorek

15.12.2020

wtorek

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

27.01.2020

poniedziałek

24.02.2020

Poniedziałek

23.03.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

22.06.2020

poniedziałek

20.07.2020

poniedziałek

24.08.2020

poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

16.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

Suchowola

·         ul. Białostocka

·         ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

27.01.2020

poniedziałek

24.02.2020

Poniedziałek

23.03.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

22.06.2020

poniedziałek

20.07.2020

poniedziałek

24.08.2020

poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

16.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

 

 

TERMINARZ WYWOZU WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY SUCHOWOLA W     2020 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

  marzec lipiec
Jatwieź Duża

Jatwieź Mała

Karpowicze

Laudańszczyzna

Leszczany

Pokośno

07.03.2020

Sobota

04.07.2020

Sobota

Chodorówka Nowa nr 39.42.52

Chodorówka Stara nr 45

Dryga

Dryga Kolonia

Głęboczyzna

Grymiaczki

Krzywa

Leśniki

Okopy

Podgaj

Poświętne

Trzyrzecze

07.03.2020

Sobota

04.07.2020

Sobota

Bachmackie kol.

Brukowo

Chlewisk Dolny

Chlewisk Górny

Czerwonka

Hołodolina

Kopciówka

Morgi

Olszanka

Połomin

Połomin Kolonia

Sucha Góra

14.03.2020

Sobota

11.07.2020

Sobota

Chodorówka Nowa

Chodorówka Stara

Chodorówka Stara Kolonia

Dubasiewskie kol.

Dubasiewszczyzna

Nowe Stojło

Piątak

Tablewo

Wólka

Zgierszczańskie kol.

14.03.2020

Sobota

11.07.2020

Sobota

Chmielniki

Chmielówka

Ciemne

Domuraty

Horodnianka

Ostrówek

Podhorodnianka

Podostrówek

Rutkowszczyzna

Żakle

21.03.2020

sobota

18.07.2020

sobota

Suchowola

ul. 3 Maja

ul. Augustowska

ul. Fabryczna

ul. Gruntowa

ul. Kupiecka

ul. Łąkowa

ul. Młodych

ul. Plac Kościuszki

ul. Polna

ul. Staszica

ul. Szkolna

ul. Zielona

 

21.03.2020

sobota

18.07.2020

sobota

 

Suchowola

ul. Goniądzka

ul. Kasztanowa

ul. Leśna

ul. Lipowa

ul. Nowozielona

ul. Ogrodowa

ul. Orzechowa

ul. Piaskowa

ul. Sadowa

ul. Słoneczna

ul. Sportowa

ul. Targowa

ul. Wierzbowa

ul. Zwierzyniecka

28.03.2020

sobota

25.07.2020

sobota

Suchowola

·         ul. Białostocka

·         ul. Świętokrzyska

Grodzisk

Kiersnówka

Podgrodzisk

28.03.2020

sobota

25.07.2020

sobota

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH i BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU GMINY JANÓW W  2020 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

Wtorek

07.04.2020

Wtorek

21.04,2020

wtorek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

Wtorek

15.12.2020

Wtorek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

15.01.2020

Środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

Środa

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

06.05.2020

Środa

20.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

18.11.2020

Środa

16.12.2020

Środa

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

16.01.2020

Czwartek

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

09.04.2020

Czwartek

23.04.2020

czwartek

07.05.2020

Czwartek

21.05.2020

czwartek

04.06.2020

Czwartek

18.06.2020

czwartek

02.07.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

30.07.2020

czwartek

13.08.2020

Czwartek

27.08.2020

Czwartek

10.09.2020

Czwartek

24.09.2020

Czwartek

08.10.2020

Czwartek

22.10.2020

Czwartek

19.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

 

Janów

 

17.01.2020

piątek

14.02.2020

piątek

13.03.2020

piątek

10.04.2020.

Piątek

24.04.2020

piątek

08.05.2020

Piątek

22.05.2020

piątek

05.06.2020

Piątek

19.06.2020

piątek

03.07.2020

Piątek

17.07.2020

Piątek

31.07.2020

piątek

14.08.2020

Piątek

28.08.2020

piątek

11.09.2020

Piątek

25.09.2020

piątek

09.10.2020

Piątek

23.10.2020

piątek

20.11.2020

piątek

18.12.2020

piątek

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

Wtorek

07.04.2020

Wtorek

21.04,2020

wtorek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

Wtorek

15.12.2020

Wtorek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

15.01.2020

Środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

Środa

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

06.05.2020

Środa

20.05.2020

środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

18.11.2020

Środa

16.12.2020

Środa

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

Kizielany

 

16.01.2020

Czwartek

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

09.04.2020

Czwartek

23.04.2020

czwartek

07.05.2020

Czwartek

21.05.2020

czwartek

04.06.2020

Czwartek

18.06.2020

czwartek

02.07.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

30.07.2020

czwartek

13.08.2020

Czwartek

27.08.2020

Czwartek

10.09.2020

Czwartek

24.09.2020

Czwartek

08.10.2020

Czwartek

22.10.2020

Czwartek

19.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

 

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I POPIOŁU Z TERENU GMINY JANÓW W 2020 R.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

21.01.2020

Wtorek

18.02.2020

Wtorek

24.03.2020

Wtorek

24.04.2020

piątek

22.05.2020

Piątek

22.06.2020

Poniedziałek

21.07.2020

Wtorek

24.08.2020

poniedziałek

25.09.2020

piątek

23.10.2020

piątek

23.11.2020

Poniedziałek

21.12.2020

Poniedziałek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

22.01.2020

Środa

19.02.2020

Środa

24.03.2020

Wtorek

23.04.2020

czwartek

21.05.2020

Czwartek

23.06.2020

Wtorek

22.07.2020

Środa

 

25.08.2020

Wtorek

24.09.2020

Czwartek

22.10.2020

czwartek

24.11.2020

Wtorek

22.12.2020

Wtorek

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

23.01.2020

Czwartek

20.02.2020

Czwartek

25.03.2020

Środa

22.04.2020

środa

20.05.2020

środa

24.06.2020

Środa

23.07.2020

Czwartek

26.08.2020

środa

23.09.2020

środa

21,10,2020

środa

25.11.2020

środa

23.12.2020

środa

 

Janów

 

24.01.2020

piątek

21.02.2020

piątek

26.03.2020

czwartek

21.04.2020

wtorek

19.05.2020

wtorek

25.06.2020

czwartek

24.07.2020

piątek

24.08.2020

Poniedziałek

22.09.2020

wtorek

20.10.2020

wtorek

23.11.2020

Poniedziałek

23.12.2020

środa

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

22.01.2020

Środa

19.02.2020

Środa

25.03.2020

Środa

22.04.2020

Środa

20.05.2020

Środa

24.06.2020

Środa

22.07.2020

Środa

 

27.08.2020

czwartek

23.09.2020

Środa

21.10.2020

środa

24.11.2020

Wtorek

21.12.2020

poniedziałek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

23.01.2020

Czwartek

20.02.2020

Czwartek

26.03.2020

czwartek

23.04.2020

Czwartek

21.05.2020

Czwartek

25.06.2020

czwartek

23.07.2020

Czwartek

25.08.2020

wtorek

24.09.2020

Czwartek

22.10.2020

Czwartek

25.11.2020

środa

22.12.2020

Wtorek

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

Kizielany

24.01.2020

piątek

21.02.2020

piątek

27.03.2020

piątek

24.04.2020

piątek

22.05.2020

piątek

26.06.2020

piątek

24.07.2020

piątek

26.08.2020

środa

25.09.2020

piątek

23.10.2020

piątek

26.11.2020

czwartek

23.12.2020

środa

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY JANÓW W 2020 R.

 

  wrzesień
Kładziewo

Nowowola

Podrzcianka

Studzieńczyna

Trzcianka

07.09.2020

Poniedziałek

Cimoszka

Frąckowa Buda

Giełozicha

Kumiałka

Rudawka

Skidlewo

Sosnowe Bagno

Trofimówka

Jasionowa Dolina

08.09.2020

Wtorek

Brzozowe Błoto

Kwasówka

Łubianka

Ostrynka

Podłubianka

Sitawka

Soroczy Mostek

Teolin

09.09.2020

Środa

 

Janów

 

10.09.2020

Czwartek

Białousy wieś i kol.

Długi Ług (K)

Przystawka

Sitkowo

11.09.2020

piątek

Budno

Budzisk

Cieśnisk Mały

Cieśnisk Wielki

Gabrylewszczyzna

Kamienica

Kizielany

Kizielewszczyzna

Krasne

Kuplisk

Szczuki

Zielony Gaj

10.09.2020

czwartek

Marchelówka

Nowokolno

Nowy Janów

Wasilówka

07.09.2020

poniedziałek

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI ORAZ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  Z TERENU GMINY KORYCIN W 2020 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

02.01.2020

Czwartek

05.02.2020

środa

04.03.2020

środa

01.04.2020

Środa

15.04.2020

Środa

29.04.2020

środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

Środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

10.11.2020

wtorek

09.12.2020

środa

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

03.01.2020

piątek

06.02.2020

Czwartek

05.03.2020

Czwartek

02.04.2020

Czwartek

16.04.2020

Czwartek

30.04.2020

Czwartek

14.05.2020

Czwartek

28.05.2020

czwartek

10.06.2020

środa

25.06.2020

czwartek

09.07.2020

Czwartek

23.07.2020

Czwartek

06.08.2020

czwartek

20.08.2020

czwartek

03.09.2020

Czwartek

17.09.2020

Czwartek

01.10.2020

Czwartek

15.10.2020

Czwartek

29.10.2020

Czwartek

12.11.2020

czwartek

10.12.2020

Czwartek

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

02.01.2020

Czwartek

07.02.2020

piątek

06.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

17.04.2020

piątek

04.05.2020

Poniedziałek

15.05.2020

Piątek

29.05.2020

piątek

12.06.2020

Piątek

26.06.2020

piątek

10.07.2020

Piątek

24.07.2020

piątek

07.08.2020

Piątek

21.08.2020

piątek

04.09.2020

Piątek

18.09.2020

piątek

02.10.2020

Piątek

16.10.2020

Piątek

30.10.2020

piątek

13.11.2020

piątek

11.12.2020

piątek

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

03.01.2020

piątek

06.02.2020

Czwartek

05.03.2020

Czwartek

02.04.2020

Czwartek

16.04.2020

Czwartek

30.04.2020

Czwartek

14.05.2020

Czwartek

28.05.2020

czwartek

12.06.2020

piątek

25.06.2020

czwartek

09.07.2020

Czwartek

23.07.2020

Czwartek

06.08.2020

czwartek

20.08.2020

czwartek

03.09.2020

Czwartek

17.09.2020

Czwartek

01.10.2020

Czwartek

15.10.2020

Czwartek

29.10.2020

Czwartek

12.11.2020

czwartek

10.12.2020

Czwartek

 

Korycin

02.01.2020

Czwartek

07.02.2020

piątek

06.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

17.04.2020

piątek

04.05.2020

Poniedziałek

15.05.2020

Piątek

29.05.2020

piątek

12.06.2020

Piątek

26.06.2020

piątek

10.07.2020

Piątek

24.07.2020

piątek

07.08.2020

Piątek

21.08.2020

piątek

04.09.2020

Piątek

18.09.2020

piątek

02.10.2020

Piątek

16.10.2020

Piątek

30.10.2020

piątek

13.11.2020

piątek

11.12.2020

piątek

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH I POPIOŁU Z TERENU GMINY KORYCIN W 2020 R.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

29.01.2020

środa

 

26.02.2020

środa

27.03.2020

piątek

27.04.2020

Poniedziałek

25.05.2020

Poniedziałek

26.06.2020

Piątek

29.07.2020

środa

27.08.2020

Czwartek

28.09.2020

poniedziałek

26.10.2020

Poniedziałek

26.11.2020

czwartek

29.12.2020

wtorek

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

30.01.2020

czwartek

27.02.2020

Czwartek

30.03.2020

Poniedziałek

28.04.2020

wtorek

26.05.2020

wtorek

29.06.2020

poniedziałek

30.07.2020

Czwartek

28.08.2020

piątek

29.09.2020

wtorek

27.10.2020

wtorek

27.11.2020

Piątek

30.12.2020

Środa

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

31.01.2020

piątek

28.02.2020

piątek

31.03.2020

wtorek

29.04.2020

środa

27.05.2020

środa

30.06.2020

wtorek

31.07.2020

piątek

31.08.2020

poniedziałek

30.09.2020

środa

28.10.2020

środa

30.11.2020

poniedziałek

31.12.2020

czwartek

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

30.01.2020

Czwartek

27.02.2020

Czwartek

30.03.2020

Poniedziałek

27.04.2020

Poniedziałek

25.05.2020

Poniedziałek

29.06.2020

poniedziałek

30.07.2020

Czwartek

28.08.2020

Piątek

28.09.2020

poniedziałek

26.10.2020

Poniedziałek

27.11.2020

Piątek

30.12.2020

Środa

 

Korycin

 

 

31.01.2020

piątek

28.02.2020

piątek

31.03.2020

wtorek

28.04.2020

wtorek

26.05.2020

wtorek

30.06.2020

wtorek

31.07.2020

piątek

31.05.2020

poniedziałek

29.09.2020

wtorek

27.10.2020

wtorek

30.11.2020

poniedziałek

31.12.2020

czwartek

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY KORYCIN W 2020 r.

 

  WRZESIEŃ
Kumiała

Rykaczewo

Skindzierz

Wyłudki

Wyłudy

Wysokie

Zagórze

12.09.2020

sobota

Laskowszczyzna

Olszynka

Popiołówka

Romaszkówka

Stok

Szaciłówka

Zabrodzie

Zakale

19.09.2020

sobota

Aulakowszczyzna

Białystoczek

Krukowszczyzna

Rudka

Szumowo

Gorszczyzna

Mielniki

26.09.2020

sobota

Bombla

Brody

Dzięciołówka

Łomy

Łosiniec

Nowinka

Ostra Góra

Przesławka

Wojtachy

12.09.2020

sobota

 

Korycin

 

 

19.09.2020

sobota

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH i BIOODPADÓW  Z TERENU GMINY LIPSK W 2020 R.

Miejscowość styczeń Luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

LIPSK

 

21.01.2020

Wtorek

18.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

03.04.2020

Piątek

17.04.2020

Piątek

30.04.2020

czwartek

08.05.2020

Piątek

22.05.2020

piątek

05.06.2020

Piątek

19.06.2020

piątek

03.07.2020

Piątek

17.07.2020

Piątek

31.07.2020

piątek

14.08.2020

Piątek

28.08.2020

Piątek

11.09.2020

Piątek

25.09.2020

piątek

09.10.2020

Piątek

23.10.2020

piątek

16.11.2020

poniedziałek

18.12.2020

piątek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

21.01.2020

Wtorek

18.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

07.05.2020

Wtorek

21.04.2020

wtorek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

Wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

Wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

Wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

Wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

Wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

18.11.2020

Środa

21.012.2020

Poniedziałek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

22.01.2020

Środa

19.02.2020

Środa

25.03.2020

środa

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

06.05.2020

Środa

20.05.2020

Środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

Środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

Środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

Środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

Środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

19.11.2020

czwartek

22.12.2020

wtorek

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

22.01.2020

Środa

19.02.2020

Środa

25.03.2020

środa

07.05.2020

Wtorek

21.04.2020

wtorek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

Wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

Wtorek

30.06.2020

Wtorek

14.07.2020

Wtorek

28.07.2020

Wtorek

11.08.2020

Wtorek

25.08.2020

Wtorek

08.09.2020

Wtorek

22.09.2020

Wtorek

06.10.2020

Wtorek

20.10.2020

wtorek

17.11.2020

Wtorek

21.12.2020

Poniedziałek

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

23.01.2020

czwartek

20.02.2020

czwartek

26.03.2020

czwartek

08.04.2020

Środa

22.04.2020

środa

06.05.2020

Środa

20.05.2020

Środa

03.06.2020

Środa

17.06.2020

Środa

01.07.2020

Środa

15.07.2020

Środa

29.07.2020

Środa

12.08.2020

Środa

26.08.2020

Środa

09.09.2020

Środa

23.09.2020

Środa

07.10.2020

Środa

21.10.2020

środa

18.11.2020

Środa

22.12.2020

Wtorek

Kol. Lipsk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy Rogożyn

Rogożynek

Jałowo

23.01.2020

czwartek

20.02.2020

czwartek

26.03.2020

czwartek

09.04.2020

Czwartek

23.04.2020

czwartek

07.05.2020

Czwartek

21.05.2020

czwartek

04.06.2020

Czwartek

18.06.2020

Czwartek

02.07.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

30.07.2020

czwartek

13.08.2020

Czwartek

27.08.2020

czwartek

10.09.2020

Czwartek

24.09.2020

czwartek

08.10.2020

Czwartek

22.10.2020

czwartek

19.11.2020

czwartek

23.12.2020

środa

 

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa

 

24.01.2020

piątek

21.02.2020

piątek

27.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

10.04.2020

piątek

17.04.2020

Piątek

24.04.2020

Piątek

30.04.2020

czwartek

08.05.2020

Piątek

15.05.2020

piątek

22.05.2020

Piątek

29.05.2020

piątek

05.06.2020

Piątek

12.06.2020

piątek

19.06.2020

Piątek

26.06.2020

piątek

03.07.2020

Piątek

10.07.2020

Piątek

17.07.2020

Piątek

24.07.2020

piątek

31.07.2020

piątek

07.08.2020

piątek

14.08.2020

Piątek

21.08.2020

piątek

28.08.2020

Piątek

04.09.2020

piątek

11.09.2020

Piątek

18.09.2020

piątek

25.09.2020

piątek

02.10.2020

piątek

09.10.2020

Piątek

16.10.2020

piątek

23.10.2020

Piątek

30.10.2020

piątek

20.11.2020

piątek

18.12.2020

piątek

 

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół)  Z TERENU GMINY LIPSK W 2020 R.

Miejscowość styczeń Luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

LIPSK

 

14.01.2020

wtorek

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

22.04.2020

środa

20.05.2020

środa

17.06.2020

środa

15.07.2020

środa

13.08.2020,

czwartek

10.09.2020

czwartek

08.10.2020

czwartek

12.11.2020

czwartek

10.12.2020

czwartek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

15.01.2020

Środa

14.02.2020

piątek

13.03.2020

piątek

23.04.2020

Czwartek

21.05.2020

Czwartek

18.06.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

14.08.2020

piątek

11.09.2020

piątek

09.10.2020

piątek

13.11.2020

piątek

11.12.2020

piątek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

16.01.2020

Czwartek

14.02.2020

piątek

13.03.2020

piątek

24.04.2020

piątek

22.05.2020

piątek

19.06.2020

piątek

17.07.2020

piątek

14.08.2020

piątek

11.09.2020

piątek

09.10.2020

piątek

13.11.2020

piątek

11.12.2020

piątek

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

15.01.2020

Środa

13.02.2020

Czwartek

12.03.2020

Czwartek

23.04.2020

Czwartek

21.05.2020

Czwartek

18.06.2020

Czwartek

16.07.2020

Czwartek

12.08.2020

Środa

09.09.2020

Środa

09.10.2020

piątek

10.11.2020

wtorek

09.12.2020

środa

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

16.01.2020

Czwartek

14.02.2020

piątek

13.03.2020

piątek

24.04.2020

piątek

22.05.2020

piątek

19.06.2020

piątek

17.07.2020

piątek

11.08.2020

Wtorek

08.09.2020

Wtorek

07.10.2020

Środa

10.11.2020

wtorek

09.12.2020

Wtorek

Kol. Lipsk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy Rogożyn

Rogożynek

Jałowo

17.01.2020

piątek

14.02.2020

piątek

13.03.2020

piątek

24.04.2020

piątek

22.05.2020

piątek

19.06.2020

piątek

17.07.2020

piątek

10.08.2020

poniedziałek

07.09.2020

poniedziałek

06.10.2020

wtorek

09.11.2020

poniedziałek

08.12.2020

poniedziałek

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa

 

23.01.2020

czwartek

20.02.020

czwartek

19.03.2020

czwartek

16.04.2020

czwartek

14.05.2020

czwartek

18.06.2020

czwartek

16.07.2020

czwartek

20.08.2020

czwartek

17.09.2020

czwartek

15.10.2020

czwartek

20.11.2020

piątek

17.012.2020

czwartek

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY LIPSK W 2020 r.

 

Miejscowość Wrzesień LISTOPAD-ODBIÓR ZAMIAST CZERWCA
 

LIPSK

 

15.09.2020

wtorek

06.11.2020

piątek

Lichosielce

Rakowicze

Siółko

Lipsk Murowany

Lipszczany

Rygałówka

Dolinczny

16.09.2020

środa

06.11.2020

piątek

Kurianka

Skieblewo

Kopczany

Żabickie

16.09.2020

środa

06.11.2020

piątek

Jasionowo

Podwołkuszne

Krasne

Wyżarne

Nowy Lipsk

17.09.2020

czwartek

06.11.2020

piątek

Bartniki

Bartniki Kolonia

Lubinowo

Nowe Leśne Bohatery

Stare Leśne Bohatery

Starożyńce

Wołkusz

Sołojewszczyzna

17.09.2020

czwartek

05.11.2020

czwartek

Kol. Lipsk

Jaczniki

Dulkowszczyzna

Stary Rogożyn

Nowy Rogożyn

Rogożynek

Jałowo

18.09.2020

piątek

05.11.2020

czwartek

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I BIOODPADÓW Z TERENU GMINY RAJGRÓD W 2020 R.

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Rajgród:

Osiedle Rongard

Ul. Szkolna

Ul. Plac 100-lecia

Ul. Warszawska

Ul. Opartowo

Ul. 1-go Maja

Ul. Rajgrodzik

Ul. Piastowska

Ul. Jaćwieska

Ul. Stanki

Ul. Powstańców

Ul. Giełguda

Ul. Zabielskiego

07.01.2020

Wtorek

21.01.2020

wtorek

04.02.2020

Wtorek

18.02.2020

wtorek

03.03.2020

Wtorek

17.03.2020

Wtorek

31.03.2020

wtorek

14.04.2020

Wtorek

28.04.2020

wtorek

12.05.2020

Wtorek

26.05.2020

Wtorek

09.06.2020

Wtorek

23.06.2020

wtorek

07.07.2020

Wtorek

21.07.2020

wtorek

04.08.2020

Wtorek

18.08.2020

wtorek

01.09.2020

Wtorek

15.09.2020

Wtorek

29.09.2020

wtorek

13.10.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

10.11.2020

Wtorek

24.11.2020

wtorek

08.12.2020

Wtorek

22.12.2020

wtorek

Rajgród:

Kolonia Lewa

Kolonia Prawa

Zabród

Podchoinki

Plancik

Podliszewo

Okoniówek

Żabia

Ostejki

Piaski

Tama

Pikły

07.01.2020

Wtorek

21.01.2020

wtorek

04.02.2020

Wtorek

18.02.2020

wtorek

03.03.2020

Wtorek

17.03.2020

Wtorek

31.03.2020

wtorek

14.04.2020

Wtorek

28.04.2020

wtorek

12.05.2020

Wtorek

26.05.2020

Wtorek

09.06.2020

Wtorek

23.06.2020

wtorek

07.07.2020

Wtorek

21.07.2020

wtorek

04.08.2020

Wtorek

18.08.2020

wtorek

01.09.2020

Wtorek

15.09.2020

Wtorek

29.09.2020

wtorek

13.10.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

10.11.2020

Wtorek

24.11.2020

wtorek

08.12.2020

Wtorek

22.12.2020

wtorek

Kuligi

Ciszewo

Kozłówko

Stoczek

Bełda

Pieńczykowo

Pieńczykówek

Sołki

Biebrza

08.01.2020

Środa

22.01.2020

środa

05.02.2020

Środa

19.02.2020

środa

04.03.2020

Środa

18.03.2020

środa

01.04.2020

Środa

15.04.2020

Środa

29.04.2020

środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

12.11.2020

czwartek

25.11.2020

środa

09.12.2020

Środa

23.12.2020

środa

Wojdy

Rybczyzna

Woźnawieś

Karczewo

Orzechówka

Łazarze

Turczyn

Danowo

08.01.2020

Środa

22.01.2020

środa

05.02.2020

Środa

19.02.2020

środa

04.03.2020

Środa

18.03.2020

środa

01.04.2020

Środa

15.04.2020

Środa

29.04.2020

środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

12.11.2020

czwartek

25.11.2020

środa

09.12.2020

Środa

23.12.2020

środa

Miecze

Czarna Wieś

Kosiły

Skrodzkie

Przestrzele

Karwowo

Kołaki

Bukowo

Rydzewo

Wólka Piotrowska

Wólka Mała

Kosówka

09.01.2020

Czwartek

23.01.2020

czwartek

06.02.2020

Czwartek

20.02.2020

czwartek

05.03.2020

Czwartek

19.03.2020

czwartek

02.04.2020

Czwartek

16.04.2020

Czwartek

30.04.2020

Czwartek

14.05.2020

Czwartek

28.05.2020

czwartek

12.06.2020

Piątek

25.06.2020

czwartek

09.07.2020

Czwartek

23.07.2020

Czwartek

06.08.2020

Czwartek

20.08.2020

czwartek

03.09.2020

Czwartek

17.09.2020

czwartek

01.10.2020

Czwartek

15.10.2020

Czwartek

29.10.2020

czwartek

12.11.2020

Czwartek

26.11.2020

czwartek

10.12.2020

Czwartek

23.12.2020

środa

 

Wspólnoty Rajgród i Biebrza

03.01.2020

Piątek

20.01.2020

poniedziałek

03.02.2020

Poniedziałek

17.02.2020

poniedziałek

02.03.2020

Poniedziałek

16.03.2020

Poniedziałek

30.03.2020

poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

14.04.2020

Wtorek

20.04.2020

Poniedziałek

27.04.2020

poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

11.05.2020

Poniedziałek

18.05.2020

Poniedziałek

25.05.2020

poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

15.06.2020

Poniedziałek

22.06.2020

Poniedziałek

29.06.2020

poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

13.07.2020

Poniedziałek

20.07.2020

Poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

03.08.2020

Poniedziałek

10.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

Poniedziałek

24.08.2020

Poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

07.09.2020

Poniedziałek

14.09.2020

Poniedziałek

21.09.2020

Poniedziałek

28.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

Poniedziałek

12.10.2020

Poniedziałek

19.10.2020

Poniedziałek

26.10.2020

poniedziałek

09.11.2020

Poniedziałek

23.11.2020

poniedziałek

07.12.2020

Poniedziałek

28.12.2020

poniedziałek

 

Zabudowa letniskowa

03.01.2020

Piątek

20.01.2020

poniedziałek

03.02.2020

Poniedziałek

17.02.2020

poniedziałek

02.03.2020

Poniedziałek

16.03.2020

Poniedziałek

30.03.2020

poniedziałek

10.04.2020

piątek

20.04.2020

Poniedziałek

27.04.2020

poniedziałek

11.05.2020

Poniedziałek

25.05.2020

poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

22.06.2020

Poniedziałek

 

06.07.2020

Poniedziałek

20.07.2020

Poniedziałek

03.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

Poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

14.09.2020

Poniedziałek

28.09.2020

poniedziałek

12.10.2020

Poniedziałek

26.10.2020

poniedziałek

09.11.2020

Poniedziałek

23.11.2020

poniedziałek

07.12.2020

Poniedziałek

21.12.2020

poniedziałek

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY RAJGRÓD W 2020 R.

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Rajgród:

Osiedle Rongard

Ul. Szkolna

Ul. Plac 100-lecia

Ul. Warszawska

Ul. Opartowo

Ul. 1-go Maja

Ul. Rajgrodzik

Ul. Piastowska

Ul. Jaćwieska

Ul. Stanki

Ul. Powstańców

Ul. Giełguda

Ul. Zabielskiego

09.01.2020

czwartek

06.02.2020

Czwartek

05.03.2020

czwartek

02.04.2020

Czwartek

16.04.2020

Czwartek

30.04.2020

czwartek

14.05.2020

Czwartek

28.05.2020

czwartek

12.06.2020

piątek

25.06.2020

czwartek

09.07.2020

Czwartek

23.07.2020

czwartek

06.08.2020

Czwartek

20.08.2020

czwartek

03.09.2020

Czwartek

17.09.2020

czwartek

01.10.2020

Czwartek

15.10.2020

Czwartek

29.10.2020

czwartek

12.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

Rajgród:

Kolonia Lewa

Kolonia Prawa

Zabród

Podchoinki

Plancik

Podliszewo

Okoniówek

Żabia

Ostejki

Piaski

Tama

Pikły

09.01.2020

czwartek

06.02.2020

Czwartek

05.03.2020

czwartek

02.04.2020

Czwartek

16.04.2020

Czwartek

30.04.2020

czwartek

14.05.2020

Czwartek

28.05.2020

czwartek

10.06.2020

środa

25.06.2020

czwartek

09.07.2020

Czwartek

23.07.2020

czwartek

06.08.2020

Czwartek

20.08.2020

czwartek

03.09.2020

Czwartek

17.09.2020

czwartek

01.10.2020

Czwartek

15.10.2020

Czwartek

29.10.2020

czwartek

12.11.2020

czwartek

17.12.2020

czwartek

Kuligi

Ciszewo

Kozłówko

Stoczek

Bełda

Pieńczykowo

Pieńczykówek

Sołki

Biebrza

10.01.2020

piątek

07.02.2020

piątek

06.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

17.04.2020

piątek

15.05.2020

Piątek

29.05.2020

piątek

12.06.2020

Piątek

26.06.2020

piątek

10.07.2020

Piątek

24.07.2020

piątek

07.08.2020

Piątek

21.08.2020

piątek

04.09.2020

Piątek

18.09.2020

piątek

02.10.2020

Piątek

16.10.2020

Piątek

30.10.2020

piątek

13.11.2020

piątek

18.12.2020

piątek

Wojdy

Rybczyzna

Woźnawieś

Karczewo

Orzechówka

Łazarze

Turczyn

Danowo

08.01.2020

Środa

05.02.2020

środa

04.03.2020

środa

01.04.2020

Środa

15.04.2020

Środa

29.04.2020

środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

10.11.2020

wtorek

16.12.2020

środa

Miecze

Czarna Wieś

Kosiły

Skrodzkie

Przestrzele

Karwowo

Kołaki

Bukowo

Rydzewo

Wólka Piotrowska

Wólka Mała

Kosówka

08.01.2020

Środa

05.02.2020

środa

04.03.2020

środa

01.04.2020

Środa

15.04.2020

Środa

29.04.2020

środa

13.05.2020

Środa

27.05.2020

środa

10.06.2020

Środa

24.06.2020

środa

08.07.2020

Środa

22.07.2020

środa

05.08.2020

Środa

19.08.2020

środa

02.09.2020

Środa

16.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

14.10.2020

Środa

28.10.2020

środa

10.11.2020

wtorek

16.12.2020

środa

 

Wspólnoty Rajgród i Biebrza

13.01.2020

poniedziałek

10.02.2020

poniedziałek

09.03.2020

poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

15.06.2020

Poniedziałek

29.06.2020

poniedziałek

13.07.2020

Poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

10.08.2020

Poniedziałek

24.08.2020

poniedziałek

07.09.2020

Poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

Poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

16.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

 

Zabudowa letniskowa

07.01.2020

wtorek

03.02.2020

poniedziałek

02.03.2020

Poniedziałek

30.03.2020

poniedziałek

14.04.2020

Wtorek

27.04.2020

poniedziałek

11.05.2020

Poniedziałek

25.05.2020

poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

22.06.2020

poniedziałek

06.07.2020

Poniedziałek

20.07.2020

poniedziałek

03.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

Poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

14.09.2020

Poniedziałek

28.09.202

poniedziałek

12.10.2020

Poniedziałek

26.10.2020

poniedziałek

09.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KNYSZYN W 2020 R.

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Knyszyn ulice:

– 11-go Listopada

– Daszyńskiego

– Dmowskiego

– Jagiełły

– Konopnickiej

– Królowej Bony

– Łąkowa

– Mickiewicza

– Nowa

– Osiedlowa

– Piłsudskiego

– Pocztowa

– Podlaska

– Polna

– Północna

– Radziwiłłówny

– Sienkiewicza

– Zygmunta Augusta

 

20.01.2020

Poniedziałek

17.02.2020

Poniedziałek

16.03.2020

Poniedziałek

14.04.2020

Wtorek

11.05.2020

poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

09.07.2020

czwartek

05.08.2020

Środa

01.09.2020

wtorek

29.09.2020

wtorek

27.10.2020

Wtorek

24.11.2020

Wtorek

21.12.2020

Poniedziałek

 

Knyszyn ulice:

Chwalczewskiego

– Goniądzka

– Kościelna

– Ks. Junga

– Legionowa

– Obozowa

– Południowa

– Rynek

– Szkolna

– Tykocka

– Zamkowa

– Zamoyskiego

 

21.01.2020

Wtorek

18.02.2020

Wtorek

17.03.20250

Wtorek

15.04.2020

środa

12.05.2020

wtorek

09.06.2020

Wtorek

10.07.2020

piątek

06.08.2020

czwartek

02.09.2020

Środa

30.09.2020

środa

28.10.2020

środa

25.11.2020

Środa

22.12.2020

wtorek

 

Knyszyn ulice:

– Białostocka

– Starodworna

– Jagiellońska

– Grodzieńska

22.01.2020

środa

19.02.2020

środa

18.03.2020

środa

16.04.2020

czwartek

13.05.2020

środa

10.06.2020

środa

09.07.2020

Czwartek

07.08.2020

piątek

03.09.2020

czwartek

01.10.2020

Czwartek

29.10.2020

czwartek

26.11.2020

czwartek

23.12.2020

środa

Knyszyn Zamek

Guzy

Jaskra

 

20.01.2020

Poniedziałek

17.02.2020

Poniedziałek

16.03.2020

Poniedziałek

15.04.2020

Środa

11.05.2020

Poniedziałek

08.06.2020

Poniedziałek

10.07.2020

piątek

05.08.2020

Środa

01.09.2020

poniedziałek

29.09.2020

Wtorek

27.10.2020

wtorek

24.11.2020

Wtorek

21.12.2020

Poniedziałek

Chobotki

Grądy

Nowiny Kasjerskie

Nowiny Zdroje

Poniklica

Wodziłówka

Zofiówka

Cisówka

21.01.2020

Wtorek

18.02.2020

Wtorek

17.03.20250

Wtorek

16.04.2020

Czwartek

12.05.2020

Wtorek

09.06.2020

Wtorek

09.07.2020

Czwartek

06.082020

czwartek

02.09.2020

środa

 

30.09.2020

środa

28.10.2020

środa

25.11.2020

Środa

22.12.2020

wtorek

Czechowizna

Lewonie Kolonia

Ogrodniki

Wojtówce

Kalinówka Kościelna

 

22.01.2020

środa

19.02.2020

środa

18.03.2020

środa

17.04.2020

piątek

13.05.2020

środa

10.06.2020

środa

10.07.2020

piątek

07.08.2020

piątek

03.09.2020

Czwartek

01.10.2020

Czwartek

29.10.2020

czwartek

26.11.2020

czwartek

23.12.2020

środa

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY KNYSZYN  W 2020 R.

Miejscowość Wrzesień
Knyszyn ulice:

– 11-go Listopada

– Daszyńskiego

– Dmowskiego

– Jagiełły

– Konopnickiej

– Królowej Bony

– Łąkowa

– Mickiewicza

– Nowa

– Osiedlowa

– Piłsudskiego

– Pocztowa

– Podlaska

– Polna

– Północna

– Radziwiłłówny

– Sienkiewicza

– Zygmunta Augusta

12.09.2020

Sobota

Knyszyn ulice:

– Chwalczewskiego

– Goniądzka

– Kościelna

– Ks. Junga

– Legionowa

– Obozowa

– Południowa

– Rynek

– Szkolna

– Tykocka

– Zamkowa

– Zamoyskiego

 

19.09.2020

Sobota

Knyszyn ulice:

– Białostocka

– Starodworna

– Jagiellońska

– Grodzieńska

 

26.09.2020

sobota

 

Knyszyn Zamek

Guzy

Jaskra

 

12.09.2020

Sobota

 

Chobotki

Grądy

Nowiny Kasjerskie

Nowiny Zdroje

Poniklica

Wodziłówka

Zofiówka

Cisówka

19.09.2020

Sobota

Czechowizna

Lewonie Kolonia

Ogrodniki

Wojtówce

Kalinówka Kościelna

 

26.09.2020

sobota

TERMINARZ WYWOZU BIOODPADÓW Z TERENU GMINY SZTABIN W 2020 R.

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Sztabin ulice:

– Augustowska

– Brzostowskiego

– Kościuszki

– Młodości

– Ogrodowa

– Piaski

– Rybacka

13.01.2020

Poniedziałek

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

Poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

02.06.2020

Wtorek

15.06.2020

poniedziałek

02.07.2020

Czwartek

13.07.2020

poniedziałek

01.08.2020

Poniedziałek

17.08.2020

poniedziałek

01.09.2020

Wtorek

14.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

Poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

poniedziałek

Sztabin ulice:

– Akacjowa

– Lipowa

– Polna

– Spacerowa

– Sportowa

– Świerkowa

– Wierzbowa

Krasnoborki

Wolne

13.01.2020

Poniedziałek

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

Poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

15.06.2020

poniedziałek

01.07.2020

Środa

13.07.2020

poniedziałek

04.08.2020

Wtorek

17.08.2020

poniedziałek

02.09.2020

Środa

14.09.2020

poniedziałek

05.10.2020

Poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

poniedziałek

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Kryłatka

Kamień

Motułka

Podcisówek

 

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

Wtorek

20.04.2020

poniedziałek

05.05.2020

Wtorek

18.05.2020

poniedziałek

01.06.2020

Poniedziałek

15.06.2020

poniedziałek

01.07.2020

Środa

13.07.2020

poniedziałek

04.08.2020

Wtorek

17.08.2020

poniedziałek

02.09.2020

Środa

14.09.2020

poniedziałek

06.10.2020

Wtorek

19.10.2020

poniedziałek

03.11.2020

Wtorek

02.12.2020

Wtorek

Balinka

Jasionowo

Krasnybór

Komaszówka

Ściokła

Lebiedzin

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

Wtorek

21.04.2020

wtorek

05.05.2020

Wtorek

19.05.2020

wtorek

02.06.2020

Wtorek

16.06.2020

wtorek

02.07.2020

Czwartek

14.07.2020

wtorek

05.08.2020

Środa

18.08.2020

wtorek

03.09.2020

Czwartek

15.09.2020

wtorek

06.10.2020

wtorek

03.11.2020

Wtorek

02.12.2020

Wtorek

Długie

Hruskie

Jastrzębna Pierwsza

Jastrzębna Druga

Ostrowie

Wilkownia

15.01.2020

środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

środa

08.04.2020

Środa

21.04.2020

wtorek

06.05.2020

Środa

19.05.2020

wtorek

03.06.2020

Środa

16.06.2020

wtorek

03.07.2020

Piątek

14.07.2020

wtorek

05.08.2020

Środa

18.08.2020

wtorek

03.09.2020

Czwartek

15.09.2020

wtorek

07.10.2020

środa

04.11.2020

środa

03.12.2020

środa

Czarny Las

Czarniewo

Jaminy

Janówek

Łubianka

Karoliny

Kunicha

Lipowo

Mogilnice

15.01.2020

środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

środa

08.04.2020

Środa

20.04.2020

poniedziałek

06.05.2020

Środa

18.05.2020

poniedziałek

03.06.2020

Środa

15.06.2020

poniedziałek

03.07.2020

Piątek

13.07.2020

poniedziałek

06.08.2020

Czwartek

17.08.2020

poniedziałek

04.09.2020

Piątek

14.09.2020

poniedziałek

07.10.2020

Środa

19.10.2020

poniedziałek

04.11.2020

środa

03.12.2020

środa

Dębowo

Jasionowo Dębowskie

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Jaziewo

Polkowo

Sosnowo

Wrotki

Jagłowo

16.01.2020

czwartek

13.02.2020

czwartek

12.03.2020

czwartek

09.04.2020

Czwartek

20.04.2020

poniedziałek

07.05.2020

Czwartek

18.05.2020

poniedziałek

04.06.2020

Czwartek

15.06.2020

poniedziałek

01.07.2020

Środa

13.07.2020

poniedziałek

06.08.2020

Czwartek

17.08.2020

poniedziałek

04.09.2020

Piątek

14.09.2020

poniedziałek

08.10.2020

Czwartek

19.10.2020

poniedziałek

05.11.2020

czwartek

04.12.2020

czwartek

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa 10.01.2020

Piątek

24.01.2020

piątek

07.02.2020

Piątek

21.02.2020

piątek

06.03.2020

Piątek

20.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

09.04.2020

czwartek

17.04.2020

Piątek

24.04.2020

piątek

30.04.2020

czwartek

08.05.2020

piątek

15.05.2020

Piątek

22.05.2020

piątek

29.05.2020

piątek

05.06.2020

piątek

12.06.2020

Piątek

19.06.2020

piątek

26.06.2020

piątek

03.07.2020

piątek

10.07.2020

Piątek

17.07.2020

piątek

24.07.2020

Piątek

31.07.2020

piątek

07.08.2020

Piątek

14.08.2020

piątek

21.08.2020

Piątek

28.08.2020

piątek

04.09.2020

Piątek

11.09.2020

piątek

18.09.2020

Piątek

25.09.2020

piątek

02.10.2020

Piątek

09.10.2020

Piątek

16.10.2020

piątek

23.10.2020

Piątek

30.10.2020

piątek

13.11.2020

Piątek

27.11.2020

piątek

11.12.2020

Piątek

23.12.2020

środa

 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY SZTABIN W 2020 R.

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Sztabin ulice:

– Augustowska

– Brzostowskiego

– Kościuszki

– Młodości

– Ogrodowa

– Piaski

– Rybacka

13.01.2020

Poniedziałek

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

Poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

02.06.2020

wtorek

02.07.2020

Czwartek

03.08.2020

poniedziałek

01.09.2020

wtorek

05.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

wtorek

Sztabin ulice:

– Akacjowa

– Lipowa

– Polna

– Spacerowa

– Sportowa

– Świerkowa

– Wierzbowa

Krasnoborki

Wolne

13.01.2020

Poniedziałek

10.02.2020

Poniedziałek

09.03.2020

Poniedziałek

06.04.2020

Poniedziałek

04.05.2020

Poniedziałek

01.06.2020

poniedziałek

01.07.2020

środa

04.08.2020

wtorek

02.09.2020

środa

05.10.2020

poniedziałek

02.11.2020

Poniedziałek

01.12.2020

wtorek

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Kryłatka

Kamień

Motułka

Podcisówek

 

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

Wtorek

05.05.2020

Wtorek

01.06.2020

poniedziałek

01.07.2020

środa

04.08.2020

wtorek

02.09.2020

środa

06.10.2020

wtorek

03.11.2020

Wtorek

02.12.2020

środa

Balinka

Jasionowo

Krasnybór

Komaszówka

Ściokła

Lebiedzin

14.01.2020

Wtorek

11.02.2020

Wtorek

10.03.2020

wtorek

07.04.2020

Wtorek

05.05.2020

Wtorek

02.06.2020

wtorek

02.07.2020

Czwartek

05.08.2020

środa

03.09.2020

czwartek

06.10.2020

wtorek

03.11.2020

Wtorek

02.12.2020

środa

Długie

Hruskie

Jastrzębna Pierwsza

Jastrzębna Druga

Ostrowie

Wilkownia

15.01.2020

środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

środa

08.04.2020

środa

06.05.2020

środa

03.06.2020

środa

03.07.2020

piątek

05.08.2020

środa

03.09.2020

czwartek

07.10.2020

środa

04.11.2020

środa

03.12.2020

czwartek

Czarny Las

Czarniewo

Jaminy

Janówek

Łubianka

Karoliny

Kunicha

Lipowo

Mogilnice

15.01.2020

środa

12.02.2020

Środa

11.03.2020

środa

08.04.2020

środa

06.05.2020

środa

03.06.2020

środa

03.07.2020

piątek

06.08.2020

czwartek

04.09.2020

piątek

07.10.2020

środa

04.11.2020

środa

03.12.2020

czwartek

Dębowo

Jasionowo Dębowskie

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Jaziewo

Polkowo

Sosnowo

Wrotki

Jagłowo

16.01.2020

czwartek

13.02.2020

czwartek

12.03.2020

czwartek

09.04.2020

czwartek

07.05.2020

czwartek

04.06.2020

czwartek

01.07.2020

środa

06.08.2020

czwartek

04.09.2020

piątek

08.10.2020

czwartek

05.11.2020

czwartek

04.12.2020

piątek

Miejscowość styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Spółdzielnia mieszkaniowa 10.01.2020

Piątek

24.01.2020

piątek

07.02.2020

Piątek

21.02.2020

piątek

06.03.2020

Piątek

20.03.2020

piątek

03.04.2020

Piątek

17.04.2020

Piątek

30.04.2020

czwartek

15.05.2020

Piątek

 

29.05.2020

piątek

12.06.2020

Piątek

26.06.2020

piątek

10.07.2020

Piątek

24.07.2020

piątek

07.08.2020

Piątek

21.08.2020

piątek

04.09.2020

Piątek

18.09.2020

Piątek

02.10.2020

Piątek

23.10.2020

piątek

13.11.2020

Piątek

27.11.2020

piątek

11.12.2020

Piątek

23.12.2020

środa

 

 

TERMINARZ WYWOZU WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROZŁOMU Z TERENU GMINY SZTABIN W     2020 R. Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Miejscowość czerwiec
Sztabin ulice:

– Augustowska

– Brzostowskiego

– Kościuszki

– Młodości

– Ogrodowa

– Piaski

– Rybacka

06.06.2020

sobota

Sztabin ulice:

– Akacjowa

– Lipowa

– Polna

– Spacerowa

– Sportowa

– Świerkowa

– Wierzbowa

Krasnoborki

Wolne

06.06.2020

sobota

Budziski

Chomaszewo

Cisów

Ewy

Fiedorowizna

Huta

Kryłatka

Kamień

Motułka

Podcisówek

13.06.2020

sobota

Balinka

Jasionowo

Krasnybór

Komaszówka

Ściokła

Lebiedzin

13.06.2020

sobota

Długie

Hruskie

Jastrzębna Pierwsza

Jastrzębna Druga

Ostrowie

Wilkownia

20.06.2020

sobota

Czarny Las

Czarniewo

Jaminy

Janówek

Łubianka

Karoliny

Kunicha

Lipowo

Mogilnice

20.06.2020

sobota

Dębowo

Jasionowo Dębowskie

Jagłowo

Klonowo

Kopiec

Kopytkowo

Jaziewo

Polkowo

Sosnowo

Wrotki

27.06.2020

sobota

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMIN LIPSK. NOWY DWÓR   W 2020 R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

28.01.2020

wtorek

25.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

24.04.2020

piątek

26.05.2020

wtorek

29.06.2020

poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

18.08.2020

wtorek

21.09.2020

poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

30.11.2020

poniedziałek

31.12.2020

czwartek

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMINY GONIĄDZ W 2020R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

13.01.2020

poniedziałek

10.02.2020

poniedziałek

16.03.2020

poniedziałek

16.04.2020

czwartek

14.05.2020

czwartek

15.06.2020

poniedziałek

13.07.2020

poniedziałek

10.08.2020

poniedziałek

10.09.2020

czwartek

08.10.2020

czwartek

09.11.2020

poniedziałek

10.12.2020

czwartek

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMINY JAŚWIŁY W 20200R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

27.01.2020

poniedziałek

24.02.2020

poniedziałek

23.03.2020

poniedziałek

20.04.2020

poniedziałek

18.05.2020

poniedziałek

29.06.2020

poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

31.08.2020

poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

19.10.2020

poniedziałek

30.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMINY SUCHOWOLA W 2020 R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

28.01.2020

wtorek

25.02.2020

wtorek

24.03.2020

wtorek

28.04.2020

wtorek

26.05.2020

wtorek

23.06.2020

wtorek

21.07.2020

wtorek

18.08.2020

wtorek

29.09.2020

wtorek

27.10.2020

wtorek

30.11.2020

poniedziałek

14.12.2020

poniedziałek

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMINY JANÓW W 2020 R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

29.01.2020

środa

26.02.2020

środa

25.03.2020

środa

28.04.2020

wtorek

28.05.2020

czwartek

29.06.2020

poniedziałek

27.07.2020

poniedziałek

20.08.2020

czwartek

18.09.2020

piątek

29.10.2020

czwartek

27.11.2020

Piątek

29.12.2020

wtorek

 

TERMINARZ WYWOZU POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI STAŁYMI Z TERENU GMINY KORYCIN W 2020 R. OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. FIRM I INNYCH

  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
 

Firmy

 

27.01.2020

poniedziałek

24.02.2020

poniedziałek

23.03.2020

poniedziałek

24.04.2020

piątek

18.05.2020

poniedziałek

26.06.2020

piątek

24.07.2020

piątek

24.08.2020

poniedziałek

21.09.2020

poniedziałek

30.10.2020

piątek

27.11.2020

piątek

28.12.2020

poniedziałek