Szczegóły

Podpisanie umowy z Wykonawcą na rozbudowę budynku socjalnego w ZR Dolistowo

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK” nr POIS.02.02.00-00-0029/18

Część 2: Rozbudowa  budynku administracyjnego  w Zakładzie  Recyklingu w Dolistowie Starym na potrzeby socjalne

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

 

REMONTDOM Spółka cywilna Marek Żukowski, Marek Grynczel
ul. Reymonta 1A
15-717 Białystok

 

Umowa nr  5/RIPOK/2022  została podpisana w dniu 26.05.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem inwestycji jest częściowa przebudowa wraz z rozbudową budynku socjalnego zakładu zagospodarowania odpadów na potrzeby biura i socjalne pracowników BIOM Sp. z o.o.
Polegać będzie na:

 1. Dobudowie budynku o jednej kondygnacji, przeznaczonym na:
  – pomieszczenia socjalne,
  – toaletę osób niepełnosprawnych,
  – szatnie czyste i brudne dla mężczyzn i kobiet oraz pomieszczenie biurowe:
  – pokojem kierownika, wagowego i księgowej,
  – toaletę męską, damską oraz osób niepełnosprawnych.
 2. Wykonanie nowego zadaszenia na istniejącej części budynku,
 3. Wykonanie zagospodarowania terenu (utwardzenie placów, chodników i zieleni)

 

 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 758 000,00 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.