BiomTrans Sp. z o.o.
Dolistowo Stare 144
19-124 Jaświły

 

tel. 85 716 18 65
email: biomtrans@biom-recykling.pl

 

Prezes Zarządu: Anna Kamińska
tel. 533 340 570
email: a.kaminska@biom-recykling.pl

 

 

BDO: 000551420
NIP: 546 13 98 167

REGON: 520422164
KRS: 0000941787
Nr rachunku bankowego: 15 1020 1068 0000 1302 0376 9270