30 wrz

Podpisanie umowy na rozbudow...

  BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na   „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozbudowa budynku administracyjnego n...

Czytaj więcej
21 wrz

Podpisanie umów – wypo...

  BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na  Dostawę kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowości...

Czytaj więcej
23 sie

Podpisanie umowy na moderniz...

  BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na Modernizację Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami...

Czytaj więcej
29 cze

Podpisanie umowy – ZSI...

  BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania  Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), realizowanego w ramach projektu pn. „BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI – etap III – ...

Czytaj więcej
07 cze

PSZOK JANÓW...

  W dniu 07.06.2022 r. nastąpiło odebranie przez BIOM Sp. z o.o. placu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Janów. Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpada...

Czytaj więcej
27 maj

Podpisanie umowy z Wykonawcą...

  BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania   Modernizacja Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rozbudowa budynku administracyjnego w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie Starym w ra...

Czytaj więcej