Siedziba

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare 144, 19-124 Jaświły

 

Adres korespondencyjny

BIURO ZARZĄDU:
Zabiele 37,
19-124 Jaświły

Prezes Zarządu:  Mirosław Bałakier

Tel./fax 85 716 17 55
e-mail: sekretariat@biom-recykling.pl

Zakład Recyklingu w Dolistowie (zbiórka i transport):   85 716 18 00
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce:  533 340 270

 

 

NIP: 545-16-58-891
REGON: 052196095
KRS: 0000158945
BDO: 000016796
Nr rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A. 78-1020-1332-0000-1102-0262-9673