Siedziba

BIOM Sp. z o.o.

Dolistowo Stare 144, 19-124 Jaświły

 

Adres korespondencyjny

BIURO ZARZĄDU: Zabiele 37, 19-124 Jaświły

Prezes Zarządu:  Mirosław Bałakier

Tel. 85 733 18 20

Tel./fax 85 716 17 55

E-mail: sekretariat@biom-recykling.pl

NIP: 545-16-58-891

REGON: 052196095

KRS: 0000158945

Nr rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A. 78-1020-1332-0000-1102-0262-9673