Szczegóły

Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – PSZOKI

 

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI? nr POIS.02.02.00-00-0001/17,

Część 1: budowa lub rozbudowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Goniądz i Janów;

Część 2: budowa lub rozbudowa Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowościach: Knyszyn, Nowinka, Rajgród i Suchowola;

Część 3: budowa Międzygminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w miejscowościach: Augustów, Świerzbienie, Koszarówka, Dąbrowa Białostocka, Dolistowo Stare

zawarł umowy z Wykonawcą:

AJM INWEST Maciorowski Andrzej
ul. Pułaskiego 129/18
15-337 Białystok

Umowy nr  3/PSZOKI/2021; nr 4/PSZOKI/2021; nr 5/PSZOKI/2021  zostały podpisane w dniu 10.08.2021 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, w postaci weryfikacji prawidłowości, kompletności, zgodności z przepisami prawa i zasadami sztuki, nadzoru i zarządzania całością zadań mających za cel realizacje inwestycji.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 1: 30 135,00 zł
Część 2: 36 285,00 zł
Część 3: 186 345,00 zł

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.