Szczegóły

Brązowy Pojemnik / Worek

Tu wrzucamy:

gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia, odpady warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

Nie wrzucamy:

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)