Szczegóły

Czerwony Pojemnik / Worek

Tu wrzucamy metal:

puszki po konserwach, napojach, sokach itp., drobny złom żelazny (nakrętki,  kapsle itp.), drobny złom metali kolorowych i aluminium. Większe lub cięższe elementy składamy obok worków.

Tu nie wyrzucamy:

nieopróżnionych puszek po farbach.