Szczegóły

Pojemniki/ worki na zmieszane odpady komunalne

Tu wrzucamy odpady, które nie nadają się do odzysku bądź recyklingu, podlegają biodegradacji i nie stanowią odpadów niebezpiecznych

UWAGA !!!

Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD, baterie, świetlówki, zużyta folia po sianokiszonce, opakowania po nawozach, folii ogrodniczej, folii LDPE oraz inne odpady LDPE, zużyte opony, większe ilości odpadów podlegające segregacji ( szkło, makulatura, itp.), odpady przemysłowe i poprodukcyjne mogą być dostarczone bezpośrednio do siedziby BIOM Sp. z o.o. bądź przez nas odebrane po wcześniejszym telefonicznym, e – mailowym lub osobistym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.