Szczegóły

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych instalacji

Z ogromną radością informujemy, iż w dniu 21 marca 2024 r. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanych instalacji
w Zakładzie Recyklingu w Dolistowie oraz w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, zrealizowanych w ramach Projektu ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III -RIPOK”.
Realizacja Inwestycji była możliwa dzięki współpracy 22 Gmin należących do naszej spółki.
Wartość zrealizowanych zadań w ramach Projektu wyniosła ogółem: 61 437 302 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 866 459 zł.
BIOM Sp. z o.o. jako Inwestor na pokrycie wkładu własnego zaciągnęła pożyczki preferencyjne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.