Miesiąc: listopad 2021

Przekazanie Placu Budowy pod budowę PSZOK Janów

 

W dniu 29.10.2021r. miało miejsce  przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji  „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Janów w ramach projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III- PSZOKI”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr 71/1 obr. Janów, gmina Janów o
powierzchni 1362,40 m2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: budowę wiaty do gromadzenia odpadów, budowę placu manewrowego, budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej, nasadzenie zieleni izolacyjnej, wykonanie sieci kd i sieci energetycznej.

PSZOK będzie służył do czasowego zbierania i magazynowania odpadów zebranych od mieszkańców Gminy Janów.

 

W wydarzeniu wzięli udział:

Inwestor 

BIOM Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym 144
19-124 Jaświły

Przedstawiciele Wykonawcy: 

KDBUD Sp. z o.o.
ul. Małyszówka 43
16-200 Dąbrowa Białostocka

Przedstawiciele Inspektora Nadzoru: 

AJM INWEST Maciorowski Andrzej
ul. Pułaskiego 129/18
15-337 Białystok

oraz Wójt Gminy Janów Jerzy Pogorzelski.

Wartość robót budowlanych w ramach inwestycji wynosi 724 940 ,97 zł netto , 891 123,89 zł brutto

 

Przeczytaj całość