Miesiąc: wrzesień 2022

Podpisanie umowy na rozbudowę budynku administracyjnego w ZZO Koszarówka

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 

?Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce w formule ?zaprojektuj i wybuduj?
oraz rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – RIPOK?
nr POIS.02.02.00-00-0029/18,

Część 3: Rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce

 

zawarł umowę z Wykonawcą:

PB POŻARSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3
 15-092 Białystok

 

Umowa nr  8/RIPOK/2022  została podpisana w dniu 30.09.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:

a) dobudowę budynku o dwóch kondygnacjach, z parterem przeznaczonym na: pomieszczenie socjalne, szatnie męską oraz damską, w których skład wchodzą: szatnie czyste, szatnie brudne, umywalnie oraz przedsionek; toaletę osób niepełnosprawnych, klatkę schodową, hall oraz pomieszczenie Techniczne; oraz piętrem z: salą odpraw, pokojem prezesa (z pomieszczeniem socjalnym), toaletę męską, damską oraz osób niepełnosprawnych,

b) przemalowanie dachu w istniejącej części budynku,

c) wykonanie zagospodarowania terenu (dojazdów, parkingów, placów, chodników i zieleni)

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 2 259 478,60 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość

Podpisanie umów – wyposażenie PSZOK Goniądz i Janów

 

BIOM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na

 Dostawę kontenerów i pojemników na odpady komunalne, oraz wózków podnośnikowych i paletowych
stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów
w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III – PSZOKI
 nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

zawarł umowy z Wykonawcami:

 

na Część 2: Dostawa pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych

4M M.Zięciak, J. Gałęska, P.Gałęski, R.Rabęda Sp. j.
ul. Gubińska 16
66-600 Krosno Odrzańskie


na Część 3: Dostawa wagi do pomiaru masy odpadów niebezpiecznych

UNIWAG Andrzej Starzyk
Półłanki 31A
30-740 Kraków

 

Umowy nr  16/PSZOKI/2022  i  17/PSZOKI/2022  zostały podpisane w dniu 29.08.2022 r. w Biurze Zarządu w Zabielu.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia PSZOKÓW w m. Goniądz i m. Janów :
a) pojemnik na akumulatory ? 2 szt.
b) pojemnik na zużyte źródła światła ? 2 szt.
c) pojemniki na zużyte baterie ? 2 szt.
d) pojemniki na przeterminowane lekarstwa ? 2 szt.
e) beczki atestowane z odejmowanym wiekiem ? 24 szt.
f) waga legalizowana ? 2 szt.

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
Część 2 – 18 204,00 zł brutto
Część 3 – 6 557,13 zł brutto

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość