Miesiąc: grudzień 2021

Budowa PSZOK w Goniądzu

 

Od sierpnia trwają intensywne prace budowlane związane z budową Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Goniądz. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy).

Przetarg na budowę tego PSZOK-u wygrała firma „UNIROL” z Grajewa. PSZOK ma zostać zrealizowany w przeciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty do gromadzenia odpadów o powierzchni użytkowej 228,29 mwraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (droga dojazdowa, zjazd z drogi, ogrodzenie, plac manewrowy, przyłącze i sieci, zieleń izolacyjna).

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 368 040,38 zł

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” nr POIS.02.02.00-00-0001/17. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość