Miesiąc: kwiecień 2024

Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janowie

 

Informujemy, iż spółka BIOM uzyskała już wszystkie niezbędne uzgodnienia i w przyszłym tygodniu otrzyma prawomocną decyzję Starosty Sokólskiego na zbieranie odpadów komunalnych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Janowie, co stanowić będzie o faktycznym rozpoczęciu pracy PSZOK na rzecz społeczności Mieszkańców Gminy Janów.

 

W związku z powyższym w dniach 29-30 kwietnia i 06-10 maja w godz. 8.00 – 14.00 na wyżej wymienionym PSZOK zostanie zwiększona częstotliwość przyjmowania odpadów, aby wszyscy Mieszkańcy Gminy Janów mogli samodzielnie dowieźć odpady zgromadzone w gospodarstwach domowych.

 

Natomiast od dnia 18 maja (sobota) PSZOK w Janowie będzie przyjmować odpady od Mieszkańców Gminy Janów
w każdą sobotę w godz. 8.00 – 14.00.

UWAGA – każdy Mieszkaniec dostarczający odpady na PSZOK w Janowie musi mieć złożoną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

PSZOK w Janowie został wybudowany w ramach Projektu ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przeczytaj całość