Dzień: 2022-06-07

PSZOK JANÓW

 

W dniu 07.06.2022 r. nastąpiło odebranie przez BIOM Sp. z o.o. placu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Janów.

Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu ?Biebrzański System Gospodarki Odpadami ? etap III ? PSZOKI?
nr POIS.02.02.00-00-0001/17

 

W wydarzeniu wzięli udział:
Inwestor: Prezes Zarządu BIOM Sp. z o.o. Mirosław Bałakier
Wykonawca: KDBUD Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru: AJM INWEST Maciorowski Andrzej
Wójt Gminy Janów: Jerzy Pogorzelski

 

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Janów będą  mogli oddać posegregowane przez nich odpady komunalne takie jak:
– przedmioty i opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu, z drewna,
– zużyte opony,
– meble,
– gruz z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów,
– farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich,
– świetlówki i baterie,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– termometry rtęciowe,
– popiół z palenisk domowych
– odpady zielone.

Odpady po uzyskaniu wielkości transportowych zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

 

Zakres rzeczowy robót obejmował w szczególności:
– budowę wiaty do gromadzenia odpadów,
– budowę placu manewrowego,
– budowę ogrodzenia i bramy wjazdowej,
– nasadzenie zieleni izolacyjnej,
– wykonanie sieci kd i sieci energetycznej

 

Do pełnego zakończenia prac oraz oficjalnego otwarcia PSZOK-u pozostało wyposażenie placu w pojemniki i  kontenery na odpowiednie frakcje odpadów.

PSZOK zlokalizowany jest  na działce o nr geodezyjnym 71/1. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Przeczytaj całość